ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นถึงประเด็นต่างๆของการธนาคารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจ"
John Peace ประธาน

ภาพวิดีโอ

จากประธานและผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคาร

ในปี 2009 เรารักษาไว้ซึ่งคำมั่นของเราในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในฐานะธนาคารควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา ให้การสนับสนุนลูกค้าของเรา และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนต่างๆที่เราอาศัยและดำเนินงาน สิ่งดังกล่าวเป็นรากฐานที่สนับสนุนกลยุทธ์และความสำเร็จของเรามากว่า 150 ปีทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง และจะเป็นรากฐานสำหรับอนาคตของเรา

คำมั่นของเราในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนมีผลลัพธ์ในเชิงบวกสามประการ ได้แก่ การสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริง การส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน และก้าวนำเป็นแบบอย่างในชุมชน

การสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริง+

ในขณะที่วิกฤตการเงินโลกดูเหมือนจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่เศรษฐกิจที่แท้จริงยังคงได้รับผลกระทบอยู่อย่างชัดเจน การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเกือบทุกส่วนของโลกและเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลพวงจากการสูญเสียสมดุลของเศรษฐศาสตร์มหัพภาคซึ่งการคลี่คลายจะเป็นไปอย่างยากลำบากและเจ็บปวด นอกจากนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในระดับที่ยั่งยืนจากการกระตุ้นด้านการเงินและการคลังของรัฐบาลและธนาคารกลางตามที่เรารับรู้ตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤต เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆของการเติบโตที่ยั่งยืน จึงแทบไม่ประหลาดใจเลยที่ผู้คนยังขาดความเชื่อมั่น ในสถานการณ์เช่นนี้ เรารู้ดีว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราในการฟื้นฟูความไว้วางใจในระบบการเงินและในการสนับสนุนการฟื้นฟูในเศรษฐกิจที่แท้จริง

การกระทำดังกล่าวต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความเข้มงวดในการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อกำหนดบทบาทที่สำคัญที่ธนาคารมีต่อเศรษฐกิจ และต้องจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลและโดยธนาคารเอง เราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อธนาคาร และเราต้องทำให้เงินหมุนไป

ในปี 2009 เราเพิ่มการกู้ยืมเงินให้แก่ลูกค้าของเราประมาณ 23 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เราเพิ่มเงินกู้จำนองประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ช่วยให้ประชาชนจำนวนนับพันคนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยของตนเองได้โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานด้านความเสี่ยงของเรา มูลค่าเงินกู้ต่อหลักประกันโดยเฉลี่ยในพอร์ตโฟลิโอของเราคือ 52 เปอร์เซ็นต์ เรายังเพิ่มการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางถึง 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่อาจจะสำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาในแง่ของการสร้างงาน

อีกแง่มุมหนึ่งในการให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน มีประชาชนจำนวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงทางการเงินเลย หรือไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว สามปีก่อน เราได้ให้คำมั่นใน ใน Clinton Global Initiative ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่สถาบันการเงินรายย่อยในเอเชียและแอฟริกาภายในปี 2011 แก่บุคคลทั่วไปในตลาดหลักของเราเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนในฐานะที่เป็นตัวผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปีนี้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราก่อนกำหนดเวลาสองปีและเราจะเพิ่มการให้ความช่วยเหลือของเราอย่างต่อเนื่อง

การให้วงเงินสินเชื่อไม่ได้เป็นเพียงวิธเดียวที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจและสังคมได้ เรายังมีบทบาทที่สำคัญอื่นๆ เช่น ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางการค้าและการลงทุนทั่วโลก บทบาทในการจัดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทางการเงิน และบทบาทในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราบริหารความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในธนาคารด้านการค้าชั้นนำของโลก เราเผชิญหน้ากับความท้าทายในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราซึ่งในหลายครั้งนั้นเราเผชิญหน้ากับความต้องการที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของความยากลำบากในการรับประกันการเงินด้านการค้า เราทำงานร่วมกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อจัดสร้างแผนที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่เรียกว่า Global Trade Liquidity Programme (โปรแกรมเสริมสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นการค้าโลก) เพื่อลดปัญหาสภาพคล่องที่เป็นอุปสรรคการจัดหาเงินทุนทางการค้าในประเทศที่กำลังพัฒนาและลงนามในความร่วมมือสนับสนุนเงินจำนวน 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกากับ IFC ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้เรายังลงนามในโครงการความร่วมมือด้านความเสี่ยงจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับกองทุน OPEC เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์เบื้องต้นแบบเดียวกัน โดยรวม เราทำธุรกรรมการค้ามูลค่ากว่า 4.9 ล้านในปี 2009 ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ของเราในการสนับสนุนการค้าโลก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลก

การสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงหมายถึงเราต้องยอมรับความเสี่ยง เมื่อเราปล่อยสินเชื่อเราต้องยอมรับความเสี่ยง เมื่อเราซื้อขายตราสารเราต้องยอมรับความเสี่ยง บางทีความเสี่ยงที่ถูกตีความผิดมากที่สุดว่าธนาคารได้รับนั้นคือ 'ความเสี่ยงที่ถูกจับคู่กันอย่างไม่ถูกต้อง' นั่นคือความจริงที่ว่าเรากู้ยืมระยะสั้นและปล่อยสินเชื่อระยะยาว เป็นความเสี่ยงที่แท้จริง แต่ยังเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เราให้ความช่วยเหลือต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริง จากการที่ธนาคารกู้ยืมระยะสั้นและปล่อยสินเชื่อระยะยาว เศรษฐกิจที่เหลือทั้งหมดจึงสามารถกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้ วิธีการนี้เป็นเชื้อเพลิงให้บริษัทต่างๆ โดยช่วยให้พวกเขาลงทุนและเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้บริโภค

การพยายามขจัดความเสี่ยงออกจากการธนาคารเป็นความผิดพลาด ธนาคารต่างๆจะสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขายอมรับความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และเงินทุน และสภาพคล่องของธนาคารนั้นเหมาะสมต่อความเสี่ยงที่ธนาคารมีอยู่ ซึ่งธนาคารที่ล้มเหลวในช่วงวิกฤตละเลยหลักสำคัญดังกล่าวนี้ เนื่องจากข้อบกพร่องในวิธีการบริหารจัดการ และข้อบกพร่องในกรอบของระเบียบปฏิบัติ เราสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและกฎข้อบังคับที่ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน+

วิกฤตทางการเงินเป็นตัวอย่างที่สะเทือนใจซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นเพียงใด ทั้งนี้ก็เช่นเดียวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพียงลำพังและไม่มีประเทศใดที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้ ในประเทศที่เราดำเนินการ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ อาหาร และพลังงานกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความมั่งคั่งของชุมชน นอกจากนี้ สภาพอากาศที่นับวันยิ่งแปรปรวนขึ้นก็กำลังขัดขวางการพัฒนาและได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย

เราเชื่อว่าเราสามารถทำหน้าที่ของเราในการให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้โดยการกำหนดให้โครงการต่างๆที่เราสนับสนุนเงินต้องพิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และโดยการจัดสรรเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น คำมั่นของเราในข้อตกลงร่วม Equator Principles และแถลงการณ์จุดยืนในภาคส่วนของเราเองเป็นวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนจะถูกใช้ไปด้วยสำนึกรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ความปรารถนาของเราที่จะสนับสนุนวิธีการที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคือเหตุผลของการให้คำมั่นของเราใน Clinton Global Initiative ที่จะให้วงเงินสินเชื่อ 8 ถึง 10 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในโครงการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากลำบากในการเลือกสิ่งที่เราจะให้ความช่วยเหลือ โครงการที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมอาจสร้างงานจำนวนมากในชุมชนที่ยากจน โครงการต่างๆที่สร้างพลังงานที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำก็ยังอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แผนการที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติระดับโลกอาจมีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์เฉพาะหน้า เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจทั้งหมดที่เราดำเนินการ เนื่องจากการตัดสินใจและผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นนั้น บางครั้งเป็นสิ่งที่ยากและไม่มีความแน่นอน และผู้คนจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้จากมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เราดำเนินการตัดสินใจดังกล่าวด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและเตรียมพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจดังกล่าว

ก้าวนำเป็นแบบอย่างในชุมชนของเรา+

การตัดสินใจหนึ่งของเราในช่วงแรกๆของวิกฤตทางการเงินคือ เราจะไม่ยอมให้ปัญหาต่างๆทำให้เราไขว้เขวจากคำมั่นของเราที่มีต่อโครงการในชุมชน เช่น โครงการ Seeing is Believing, โครงการ Nets for Life และโครงการ Living with HIV หากแต่เรายังได้เพิ่มความมุ่งมั่น ทำผลงานเพิ่มขึ้น และประสบความสำเร็จอย่างมากในสิบสองเดือนที่ผ่านมา เราระดมเงินทุนจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับโครงการ Seeing is Believing ซึ่งเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคตาบอดที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราในการได้รับคำมั่นสัญญาจากประชาชน 1 ล้านคน ว่าจะรับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเราได้ให้การศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่ภายใต้คำสัญญานี้ก้าวหน้าเกินกว่าเป้าหมายไปมาก เราแจกจ่ายมุ้งจำนวนมากกว่า 0.6 ล้านหลังเพื่อช่วยป้องกันโรคมาลาเรีย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการนำร่อง Goal ซึ่งเป็นโปรแกรมของเราในการให้การศึกษาเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและทักษะชีวิตอื่นๆผ่านทางกีฬาเน็ตบอล เรากำลังขยายโครงการนี้ให้เข้าถึงเด็กผู้หญิงจำนวน 100,000 คนในบังคลาเทศ จอร์แดน ไนจีเรีย และอินโดนีเซีย

ด้วยการให้การสนับสนุนและให้อำนาจแก่พนักงานของเราในการเน้นไม่เพียงเฉพาะแต่ 'อะไร' ที่พวกเขานำเสนอ แต่ยังรวมถึง 'วิธีการ' ที่พวกเขานำเสนออีกด้วย เราพยายามสนับสนุนวัฒนธรรมที่พนักงานแต่ละคนคิดเกี่ยวกับวิธีการที่บทบาทหน้าที่ของพวกเขาในธนาคารสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่และทำงานด้วย และสิ่งที่พวกเขาสามารถทำในฐานะบุคคลบุคคลหนึ่งเพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งนี้อาจหมายถึงการอาสาสมัครเป็น Champion สำหรับโครงการ Living with HIV หรือการเข้าร่วมในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น หรือการแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมทราบเมื่อพบธุรกรรมที่อาจขัดต่อคำมั่นของเราในการรับมือกับอาชญากรรมทางการเงิน

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เราเข้าใจดีว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง เราถือว่าความร่วมมือของเรากับหน่วยงาน NGO, หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการการลงทุนในชุมชนของเราและในโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ

การเป็นคู่คิดมิตรแท้ต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่และทำงานร่วมด้วยนั้นเป็นเหตผลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการร่วมงานกับเราและสิ่งดังกล่าวเป็นฐานสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าว่าเราเป็นธนาคารที่สามารถให้ความไว้วางใจได้

เรามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของเราในปี 2009 ซึ่งนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเราและความรวดเร็วในการฟื้นตัวจากปัญหา เรามีผลกำไรจากรายรับ เรายังคงเพิ่มเงินทุนและสภาพคล่องของเราอย่างต่อเนื่อง เราขยายระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เราไม่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่เรากลับรอดพ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เราถือว่าความสำเร็จของเรามาจากเหตุผลสามประการ ประการแรก เรายึดมั่นในกลยุทธ์หลักของเราในการเน้นที่ตลาดที่เรารู้จักอย่างใกล้ชิด เน้นที่ลูกค้าที่เรามีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น และเน้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ประการที่สอง เราให้ความสำคัญกับพื้นฐานของการธนาคารอยู่ตลอดเวลา วิธีการบริหารเงินทุน สภาพคล่อง ความเสี่ยง และฐานต้นทุนของเรา และประการที่สาม เราซื่อสัตย์ต่อวัฒนธรรมและค่านิยมของเรา ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและงบดุลที่แข็งแกร่ง ธุรกิจของเราจึงยืนหยัดอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม เรายอมรับว่ามีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเราสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีก นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราจึงดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานของเราอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอและตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธนาคารนั้น วิกฤตดังกล่าวที่เราเพิ่งเผชิญมานั้นหมายความว่าการสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจังนั้นไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เราต้องพิสูจน์ว่ารูปแบบธุรกิจของเรานั้นมีความยั่งยืน เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราให้การสนับสนุนเพื่อสร้างการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน เราต้องแสดงให้เห็นว่าการตระหนักในความยั่งยืนนั้นฝังลึกอยู่ในวิธีการที่เราดำเนินธุรกิจ เรารับเอาความท้าทายเหล่านี้ การธนาคารเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่คึกคักทั่วโลก ธนาคารสามารถเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม คำมั่นของเราที่มีต่อลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือผลประโยชน์อื่นๆในตลาด และต่อพนักงานของเราคือการอยู่ตรงนี้ตลอดไป หรือ Here for good

ลายเซ็น John Peace

John Peace

ประธาน

ลายเซ็น John Peace

Peter Sands

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคาร

Here for good

พันธสัญญาของเรา: Here for good

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะเปิดตัวคำสัญญาแบรนด์ใหม่ Here for good ในปี 2010 เราจะใช้ประวัติศาสตร์ ประเพณี ผลการดำเนินงานและวัฒนธรรมของเราเพื่อเพิ่มพูนการตระหนักรู้และความรู้ของธนาคารในทั่วทุกที่ที่เราดำเนินงานและมากกว่าเพื่อขับเคลื่อนความเติบโตทางธุรกิจ

Here for good คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเคยเป็น กำลังเป็น และจะเป็นในอนาคต เป็นคำมั่นของเราต่อการดำเนินงานในทุกที่ของเรา– Here for the long run: ก้าวนำเป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าของเรา คำมั่นของเราต่อการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ – Here for progress: พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานที่สูงอย่างสม่ำเสมอ และในท้ายที่สุดนี้ คำมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าของเรา – Here for people: มุ่งมั่นสานสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับบุคคลและธุรกิจต่างๆอย่างแท้จริง

Here for good จะเปิดตัวผ่านทางสื่อหลักๆทั่วโลกและร่วมกับการเป็นสปอนเซอร์ของเราให้กับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เราคาดหวังผลตอบแทนที่งดงามจากการลงทุน คาดหวังให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการที่เราให้บริการแก่ลูกค้า และคาดหวังให้แบรนด์มีบทบาทที่เด่นชัดยิ่งขึ้นในการดำเนินแผนกลยุทธ์สำคัญของเรา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009