ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พนักงานอาสา

ความเป็นมา - เหตุผลที่เราสนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ทักษะที่ตนมีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ตนสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้องค์กรของเราสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับชุมชนต่างๆที่เราดำเนินธุรกิจ และทำให้เรามีความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมโครงการการเป็นอาสาสมัคร เราได้เพิ่มวันลาหยุดให้กับพนักงานอีกปีละสองวันโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ แม้ว่าเราสนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับโปรแกรมด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเรา แต่พวกเขาก็สามารถใช้วันลาดังกล่าวนี้ในการช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลใดก็ได้ในชุมชนตามความต้องการ การให้โอกาสพนักงานได้ตอบแทนชุมชนของตนเองช่วยสร้างความภักดีที่พวกเขามีต่อองค์กรของเรา และยังทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่พนักงานใหม่ที่มีศักยภาพจำนวนมากต้องการมาร่วมงานด้วย

พนักงานอาสา - พันธกิจส่วนบุคคล

เราเชื่อว่าก้าวสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งคือการว่าจ้างพนักงานที่ยึดถือในค่านิยมของเรา พนักงานอาสาเป็นวิธีการที่ดีสำหรับพนักงานของเราในการแสดงออกถึงสิ่งนี้ โดยพนักงานสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเองหรือโดยการร่วมมือกันกับเพื่อนร่วมงาน

ปีนี้ มีการใช้วันลาของพนักงานอาสาสมัครถึง 26,207 วันซึ่งหมายความว่าหนึ่งในสามของพนักงานลางานเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อเป็นอาสาสมัครในชุมชนของตน ประเทศที่อยู่ในลำดับต้นๆในปีนี้คือ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และไทย

ทำให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น - การสนับสนุนพนักงานให้เป็นอาสาสมัคร

ในการตอบแบบสอบถาม 31 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานเรากล่าวว่าพวกเขาอยากจะเป็นอาสาสมัครแต่ประสบปัญหาในการหาช่วงเวลาที่เหมาะสม เราจึงริเริ่ม iVolunteer ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของเราและหาช่วงเวลาในการเป็นอาสาสมัครที่เหมาะกับความสนใจของตนเองในปี 2010 ทั้งนี้ Steve Bertamini หัวหน้าฝ่ายบุคคลธนกิจระดับโลกจะเป็นผู้ดูแลโครงการพนักงานอาสาในปีหน้า การแต่งตั้งเขานั้นสอดคล้องกับโครงการในชุมชนอื่นๆของเราซึ่งมีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลสำคัญ

  • จำนวนวันในการเป็นอาสาสมัคร 26,207 วันในปี 2009
  • เวลาการทำงานของพนักงานที่สละให้แก่การลงทุนในชุมชนมีมูลค่าเท่ากับ 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • พนักงานของเราใช้เวลาจำนวนมากเป็นอาสาสมัครในโปรแกรมที่จัดภายในองค์กรของเรา โดย HIV Champion และผู้ประสานงานโครงการ Seeing is Believing ใช้เวลาในการเป็นอาสาสมัครรวมกัน 15, 573 วัน
  • การเป็นอาสาสมัครสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและความภักดีของพนักงานต่อองค์กร และสามารถส่งเสริมทักษะของพนักงานในด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่ใช้ในหน้าที่การทำงานประจำวัน
ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคาร

กรณีศึกษา: ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคาร

ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคาร (GTO) ซึ่งเป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอับดับสองของเราได้รับการขับเคลื่อนโดยผู้นำในแผนกจนมีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการความยั่งยืนของเรา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอาสา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

อินโดนีเซีย

กรณีศึกษา: อินโดนีเซีย

เมื่อจำนวนการเป็นพนักงานอาสาของประเทศอินโดนีเซียมีน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด ผู้บริหารระดับอาวุโสได้ตั้งคำถามต่อคำมั่นของพนักงานที่มีต่อชุมชน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศไทย

กรณีศึกษา: ประเทศไทย

ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุด ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการพนักงานอาสาของตนเองหรือ iDream ขึ้นมา ซึ่งเป็นรากฐานของโครงการทั้งหมดที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและให้การสนับสนุนและริเริ่มดำเนินการในสี่แกนหลัก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009