ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การลงทุนในชุมชน

การลงทุนในชุมชน

ในฐานะที่เป็นธนาคารระหว่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศต่างๆที่มีความท้าทายที่สุดในโลก เราเชื่อว่าเรามีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นพลังแห่งความดีในชุมชนต่างๆที่เราดำเนินงาน เราประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานของเรา การสนับสนุนและความกระตือรือร้นของพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมการลงทุนในชุมชนของเรา เราดึงเอาความชำนาญและทักษะความรู้ของพวกเขามาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ และด้วยบุคลากรที่มีความสามารถสูงจำนวน 75,000 คนที่ทำงานให้กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั่วโลก เราจึงเป็นแหล่งรวมผู้คนจำนวนมากที่ต้องการใช้ความสามารถของตนเองเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

การถูกกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจจะขัดขวางไม่ให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สิ่งดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงและในแง่ลบต่อชุมชนของพวกเขา ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหาต่างๆซึ่งขัดขวางการพัฒนาของพวกเขา

เราพยายามทำให้การลงทุนของเราเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมุ่งเป้าไปที่ปัญหาต่างๆที่เราระบุอย่างรอบคอบ และโดยการใช้ทักษะและโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจหลักของเราเพื่อเข้าร่วมกับชุมชนต่างๆเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในวงกว้างยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราใช้เครือข่ายตู้ ATM ของเรา คำแถลงการณ์ในรูปเอกสาร และพนักงานสาขาต่างๆของเราเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพภายในชุมชน เช่น ความจำเป็นที่ต้องได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวีและคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถเข้ารับการตรวจทดสอบได้

พนักงานของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมเหล่านี้ พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเหล่านี้อย่างกระตือรือร้น ไม่เพียงแต่ผ่านทางโครงการพนักงานอาสาทั่วทั้งกลุ่มธนาคารเท่านั้น แต่ยังใช้เวลาส่วนตัวด้วย

การลงทุนในชุมชนของเราดำเนินการตามโมเดล London Benchmarking Group และประกอบด้วยการบริจาคประเภทต่างๆ (เช่น เงินสด เวลาทำงานของพนักงาน สิ่งของและบริการ) โดยมีเป้าหมายในการบริจาคอย่างน้อย 0.75 เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีของปีก่อนหน้า การบริจาคในปี 2009 รวมทั้งหมด 0.84 เปอร์เซ็นต์หรือ 38.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ข้อมูลโดยละเอียดตั้งแต่ปี 2006 สามารถดูได้ที่นี่

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009