ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ในช่วงการแปลสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เอชไอวีของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สมาชิกของทีมงานเราหลายคนตระหนักว่าความเข้าใจของตนเองในประเด็นหลักๆมีความกระจ่างชัดน้อยกว่าที่พวกเขาคิดไว้ในตอนแรก เราได้ร่วมกับ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเพื่อให้โอกาสคนของเราทั้งหมดในการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้ดังกล่าว เรามองว่าความตระหนักรู้ในการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์และการตีตราจากสังคมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบประการหนึ่งของมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเรามีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่น่าชื่นชมนี้' Henry Clough กรรมการผู้จัดการ
Asian Absolute กรกฎาคม 2009

โครงการ Living with HIV

ความเป็นมา - เหตุใดเราจึงต้องมีส่วนร่วม

เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกที่ท้าทายที่สุดชนิดหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกมากกว่า 33 ล้านคน และจนขณะนี้ก็ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน ทุกคนที่ติดเชื้อต้องใช้ยาช่วยชีวิตเพื่อควบคุมโรค และเมื่อเริ่มรับประทานยาแล้วจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต แม้ว่าทุกคนยินดีกับยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยาเหล่านี้ยืดอายุของผู้ติดเชื้อออกไปซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องได้รับการรักษาที่ยาวนานขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น การรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นองค์ประกอบที่ท้าทายมากที่สุดประการหนึ่งของโรคนี้ ทุกๆสองคนที่เข้ารับการรักษา จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าคน1

1
สถิติทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ของ UNAIDS ปี 2009

Living with HIV - เหตุใดการศึกษาจึงมีความสำคัญ

การศึกษาเป็นกุญแจหลักในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีโดยการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนเพื่อการเลือกใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผ่านเชื้อต่อให้ผู้อื่นถ้ามีเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว

เราเริ่มโปรแกรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีในสถานที่ทำงาน ที่เรียกว่า Living with HIV ตั้งแต่ปี 1999 โปรแกรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีตามมาตรฐานขั้นต่ำสุด แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละพื้นที่

ในเดือนมิถุนายน โครงการ Living with HIV ได้รับรางวัล Business Excellence Award สำหรับโปรแกรมการลงทุนในชุมชนยอดเยี่ยม จากสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจโลกต้านภัยเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยสมาคมนี้เป็นกลุ่มขององค์กรธุรกิจระดับนานาชาติจำนวน 220 แห่งที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้โลกเห็นความสำคัญของการต่อต้านโรคระบาดเหล่านี้ ประธานและผู้บริหารสูงสุดของสมาคม คุณ John Tedstom กล่าวว่า 'การต่อต้านเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ไม่สามารถชนะได้โดยปราศจากภาคส่วนธุรกิจก้าวออกมาเป็นผู้นำ - และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกำลังทำในสิ่งที่ทุกบริษัทสามารถทำได้และควรทำ พวกเขาไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น แต่ยังลงมือทำจริง และการดำเนินการของพวกเขาช่วยรักษาหลายชีวิตไว้ได้'

การให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรักษาความลับระดับโลกเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานและญาติของพวกเขา สามารถดูนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

พนักงานของเรา - วิธีการที่พวกเขาเข้าร่วม

พนักงานอาสาของเราหรือที่เรียกว่า HIV Champion จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจริงที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลที่พวกเขารัก

เรามี HIV Champion มากกว่า 1,150 คนใน 50 ประเทศ และทุกคนได้รับการฝึกอบรมซ้ำตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมารวมถึงคอร์สการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่ผู้อบรมทั่วทั้งแอฟริกาและเอเชียใต้ในปีนี้ ในการทำงานร่วมกับชุมชน HIV Champion ของเราได้จัดอบรมให้การศึกษาในชั้นเรียนจริงแก่ประชาชนจำนวน 630,000 คนในปี 2008 และ 2009

พูดคุยด้วยวิธีที่แตกต่าง สื่อสารด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ

เราได้ร่วมมือกับ AIESEC ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในการจัดทำแบบสำรวจประชาชนอายุต่ำกว่า 25 ปีจำนวน 1,200 คน เพื่อถามความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เราทำการสำรวจยอมรับว่าพวกเขาไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี และ 80 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลแรกที่พวกเขาใช้เพื่อค้นหาความรู้ด้านสุขอนามัยทางเพศ การค้นพบดังกล่าวกระตุ้นให้เราพัฒนา www.vir.us ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายนอกที่มีเป้าหมายในการให้การศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนที่ชอบท่องเว็บไซต์เพื่อเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจริงของเรา เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องให้ความรู้แก่เยาวชน เนื่องจาก 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ดังนั้น www.vir.us จึงประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้กึ่งบันเทิงที่เป็นแอนิเมชันซึ่งให้ข้อเท็จจริงที่สำคัญด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกสนานและน่าสนใจ ในเดือนพฤศจิกายน www.vir.us ชนะเลิศรางวัล Ability Media Award ของ Leonard Cheshire Disability ในประเภทข่าวและข้อมูล ซึ่งจะมอบให้แก่โครงการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในการช่วยเหลือให้บุคคลผู้พิการและด้อยโอกาสได้รับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

เราปรับปรุงข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ออนไลน์ของเราและแปลเอกสารการเรียนรู้เรื่องเอชไอวีทั้งหมดเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้สามารถแบ่งปันความรู้ดังกล่าวกับชุมชนในแต่ละประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ภาษาที่ได้รับการแปล ได้แก่ ภาษาอาหรับ จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย สเปน และไทย

การทำงานร่วมกับชุมน

เราแบ่งปันสื่อการเรียนรู้เรื่องเอชไอวีของเรากับองค์กรอื่นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังให้คำมั่นต่อ Clinton Global Initiative ในการให้การศึกษาเรื่องเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ผู้คนจำนวนหนึ่งล้านคนภายในเดือนมีนาคม ปี 2010 ทั้งนี้ HIV Champion ของเราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรมากกว่า 50 แห่งโดยให้การฝึกอบรมพนักงานผู้ให้ความรู้ขององค์กรเหล่านั้น และโดยการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เรื่องเอชไอวีให้เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับพนักงานขององค์กรนั้นๆ มากขึ้น องค์กรพันธมิตรของเราประกอบด้วยบริษัท Virgin, Tullow Oil, BroadReach Healthcare Crown Worldwide ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลสุขภาพระดับโลก, บริษัทตัวแทนแปลภาษา Asian Absolute, Orlean Invest ในแอฟริกาตะวันตก, บริษัทพัฒนาและจัดการนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ประเทศไทย, สายการบิน China Southern Airline, Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) ของสิงคโปร์, Ghana Broadcasting Corporation และมูลนิธิ Youth Empowerment Foundation ของไนจีเรีย องค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทนของลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงาน NGO นอกจากนี้ เรายังร่วมงานกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจของประเทศต่างๆ ด้วย

เราใช้แนวทางแบบเดียวกันกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้เราเข้าถึงประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน

การทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราช่วยให้เราขยายโครงการ Living with HIV ไปยังผู้คนจำนวนมากกว่าที่เราจะสามารถทำได้แต่เพียงลำพัง และยังช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการระดับโลกที่ยั่งยืน

ข้อมูลสำคัญ

  • ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
  • ประชาชนจำนวน 630,000 คนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวีในชั้นเรียนจริง ในจำนวนนี้มี 400,000 คนที่ได้รับการอบรมในปี 2009
  • มาตรฐานโลกขั้นต่ำสุดของการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ นำมาปรับให้เหมาะกับผู้เข้าอบรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
  • HIV Champion มากกว่า 1,000 คนที่สนับสนุนการรับรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการติดเชื้ออย่างแพร่หลาย
  • การให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีมีสามประเภท คือ ในชั้นเรียนจริง การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยเผยแพร่ในมากกว่า 10 ภาษา
  • www.vir.us ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเยาวชนที่ชอบท่องเว็บไซต์ ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มีเยาวชนอยู่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ Alexa Mabonga ผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกระดับโลกของ AIESEC International ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราได้กล่าวในเดือนสิงหาคมว่า 'ความเชื่อปรัมปรา หลักความเชื่อในศาสนา และความลังเลใจที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนับเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง ของผู้ให้การอบรมที่ต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ'
โครงการ Living with HIV

กรณีศึกษา: ประเทศไทย

HIV Champion 50 คนของเรา ในประเทศไทยทำงานอย่างหนักในปีนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Living with HIV เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวน 18,000 คนในการอบรมในชั้นเรียนจริง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009