ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

'เมื่อโปรแกรมต่างๆในการป้องกันโรคมาลาเรียมีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัทต่างๆสามารถให้ความช่วยเหลือด้านทักษะความรู้ที่มีคุณค่าในการบริหารจัดการการดำเนินงาน การบริหารโครงการ การขนส่ง และการแจกจ่ายอุปกรณ์' Sarah Murray ผู้สื่อข่าว
ของ Financial Times รายงานพิเศษใน Combating Malaria เมษายน 2009
'ก่อนที่โครงการ Nets for Life จะมาถึงในพื้นที่นี้ สมาชิกในชุมชนเคยปลุกฉันกลางดึกอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งเพื่อทำพิธีล้างบาปและเจิมเด็กที่ป่วย แต่สุดท้ายก็ต้องทำพิธีศพให้กับเด็กเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มโปรแกรม การถูกปลุกขึ้นมากลางดึกก็สิ้นสุดลง … Nets for Life ได้ช่วยหลายชีวิตให้อยู่รอด' คุณพ่อ James Okwonga ที่ Mugarus ya Parish ประเทศยูกันดา ตุลาคม 2008

Nets for Life

ความเป็นมา - เหตุใดเราจึงต้องมีส่วนร่วม

ทุกๆสามสิบวินาทีจะมีเด็กหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในแอฟริกา และประชาชนจำนวนมากถึง 500 ล้านคน ซึ่งเท่ากับสองเท่าของประชากรของอินโดนีเซีย ติดเชื้อนี้ในแต่ละปี เศรษฐกิจทั่วโลกต้องสูญเสียเงินทุกๆปีประมาณ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการสูญเสียผลิตภาพ ทั้งๆที่มาลาเรียเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แท้จริงแล้ว 30 ปีที่ผ่านมา หลังจากโปรแกรมการพ่นยาฆ่าแมลงขององค์การอนามัยโลกนั้น โรคมาลาเรียถูกกำจัดจนหมดสิ้น (หรือลดจำนวนลงอย่างมาก) ใน 37 ประเทศ แต่สถานการณ์ดังกล่าวพลิกกลับตรงข้ามอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

ธุรกิจของเราจะเข้มแข็งได้ต่อเมื่อชุมชนต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเข้มแข็งเช่นเดียวกัน เราลงทุนในโปรแกรมต่างๆที่เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจ ทักษะความรู้ และทรัพยากรในธุรกิจหลักของเราเข้ากับปัญหาหลักที่ชุมชนของเรากำลังเผชิญอยู่ มาลาเรียส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนชาวแอฟริกาที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เราจึงเชื่อว่านี่คือหน้าที่ที่เราต้องดำเนินการ

Nets for Life - วิธีการที่เราให้ความช่วยเหลือ

เราเข้าร่วมกับผู้บริจาคอื่นๆห้ารายในปี 2006 เพื่อริเริ่มโครงการ Nets for Life และบริจาคมุ้งเคลือบสารเคมีกันแมลงที่ใช้ได้นาน (LLITN) จำนวนหนึ่งล้านหลังให้กับประเทศต่างๆ 15 ประเทศในแอฟริกา ก่อนสิ้นปี 2008 มุ้งจำนวน 1.5 ล้านหลังได้ถูกแจกจ่ายรวดเร็วกว่ากำหนดการและอยู่ภายใต้งบประมาณ

เราให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม ปี 2008 เพื่อแจกจ่ายมุ้งแบบ LLITN เพิ่มเติมจำนวนห้าล้านหลังภายในปี 2013 จนถึงปัจจุบันนี้ มีการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 600,000 หลังและมีประชาชนจำนวน 1.2 ล้านคนที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้มุ้งดังกล่าว

'เจ้าหน้าที่โรคมาลาเรีย' จะเป็นผู้แจกจ่ายมุ้งและสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้รับ เราคาดการณ์ว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่โรคมาลาเรียประมาณ 25,000 รายในการแจกจ่ายมุ้งจำนวนห้าล้านหลังอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างเดือนตุลาคมปี 2008 ถึงเดือนตุลาคมปี 2009 มีเจ้าหน้าที่โรคมาลาเรียผ่านการฝึกอบรมจำนวน 8,854 คน

ปีนี้ Nets for Life ได้รับรางวัลที่สองของ Business Leader in the Fight Against Malaria Award ในลูซากา ประเทศแซมเบีย โดยดร. Solomon Musonda รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถ้วยมอบรางวัลของ Zambia Association of Chambers of Commerce and Industry (ZACCI) ดร. Musonda กล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึก 'ภาคภูมิใจ' ที่ได้มอบรางวัลให้แก่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 'คุณประสบความสำเร็จในการผนวกปัญหาเกี่ยวกับโรคมาลาเรียเข้ากับการดำเนินธุรกิจของคุณ และภาวะความเป็นผู้นำของคุณนั้นกำลังแสดงให้เราทุกคนได้เห็นถึงอนาคตข้างหน้า'

การตรวจสอบและประเมินผล - การวัดผลความสำเร็จของเรา

ในขณะที่เราสามารถเข้าถึงชุมชนบางแห่งที่ห่างไกลมากที่สุดในทวีปแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราโดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มความเชื่อต่างๆ และหน่วยงาน NGO แต่การแจกจ่ายมุ้งให้กับชุมชนต่างๆนั้นยังไม่เพียงพอ เราได้จัดทำการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและตรวจสอบตัวชี้วัดหลักๆเพื่อประเมินว่าการดำเนินการของเราตรงตามเป้าหมาย และจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขต่อโปรแกรมการแจกจ่ายมุ้งหรือไม่ เราทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโปรแกรมควบคุมโรคมาลาเรียระดับชาติเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลการตรวจสอบและการประเมินล่าสุดของเราแสดงให้เห็นว่าเราได้แจกจ่ายมุ้งจำนวนทั้งสิ้น 1,777,571 หลังตั้งแต่เริ่มโครงการ Nets for Life ในปี 2006 โดยที่มุ้งเหล่านี้:

  • 80 เปอร์เซ็นต์มอบให้แก่เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ: 1,422,057
  • 16 เปอร์เซ็นต์มอบให้แก่หญิงมีครรภ์: 284,411
  • สี่เปอร์เซ็นต์มอบให้แก่ผู้อื่น: 71,103

การสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน - วิธีการที่เราสร้างความแตกต่าง

ในเดือนตุลาคม เราได้เสร็จสิ้นปีแรกของระยะที่สอง เรากำลังก้าวหน้าอย่างดีและงานรากฐานจำนวนมากที่วางไว้ในปีนี้จะเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงในปี 2010 เราจะเน้นการจัดหามุ้งจำนวนมากกว่าสองล้านหลังจากภายในประเทศและจะแจกจ่ายมุ้งทั้งหมดจำนวน 2.7 ล้านหลังภายในสิ้นปี 2010 นี้

การสำรวจข้อมูลก่อนดำเนินการของเราพบว่า โดยเฉลี่ยสี่ในสิบของประชากรในชุมชนต่างๆที่เราเข้าถึง ทราบว่าโรคมาลาเรียแพร่เชื้อได้อย่างไรเมื่อเราเข้าไปสอบถามเป็นครั้งแรก จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็นเก้าคนจากสิบคนในการศึกษาล่าสุดของเรา

การติดเชื้อมาลาเรียลดลงจาก 1,312 รายในปี 2004 เป็น 505 รายในปี 2007 ในแซมเบีย

ข้อมูลสำคัญ

ก่อนสิ้นปี 2009:

  • ประชาชนจำนวน 13 ล้านคนได้เรียนรู้กับ Nets for Life
  • มีการแจกจ่ายมุ้งเคลือบสารเคมีกันแมลงที่ใช้ได้นานจำนวน 1.7 ล้านหลัง
  • เด็กจำนวน 65,000 คนที่อายุต่ำกว่าห้าขวบรอดชีวิตในระหว่างปี 2006 ถึงปี 20094
4
ประมาณการณ์ในเดือนธันวาคมปี 2009

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009