ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
บรรลุเป้าหมายในการระดมทุนและเป้าหมายในโครงการ Seeing is Believing - A New Vision กำลังดำเนินการ ระดมทุนได้ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2009 จนถึงตอนนี้ รวมทั้งสิ้น 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารจะบริจาคเงินสมทบในจำนวนเดียวกับที่ระดมทุนได้ (นั่นคือเงินบริจาคในขณะนี้คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว)
บรรลุเป้าหมายของเราในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชาชนจำนวนหนึ่งล้านคน กำลังดำเนินการ ได้รับคำมั่นสัญญาการรับการศึกษา นับเป็นประชาชนจำนวน 1.125 ล้านคน ในปี 2009 ได้ให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวน 400,000 คน ทำให้จำนวนผู้ได้รับการศึกษานับตั้งแต่ปี 2008 รวมทั้งสิ้นเป็น 570,000 คน
Goal ใหม่ ขยายโปรแกรมไปยังสามเมืองในอินเดีย: มุมไบ เจนไน และเดลี
เพิ่มการเป็นอาสาสมัครของพนักงานโดยวัดจากเวลาที่พนักงานใช้ไป เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุพันธสัญญาในการลงทุน 0.75 เปอร์เซ็นต์ของเงินกำไรจากการดำเนินการก่อนหักภาษีในปีก่อน เพื่อใช้ในโปรแกรมเพื่อสังคม เสร็จสมบูรณ์ การให้ความช่วยเหลือในชุมชนทั้งหมด 38.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับ 0.84% ของกำไรจากการดำเนินการก่อนหักภาษีในปีก่อน

ลำดับความสำคัญในปี 2010

 • บรรลุเป้าหมายในการระดมทุนและเป้าหมายในโครงการ Seeing is Believing - A New Vision
 • ให้การศึกษาเรื่องเอชไอวีแก่ประชาชนทุกคนที่เราได้รับคำมั่นสัญญาไว้
 • ขยายโปรแกรม Goal เพิ่มขึ้นไปยังอีกสองประเทศ
 • ดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุพันธสัญญาในการลงทุน 0.75 เปอร์เซ็นต์ของเงินกำไรจากการดำเนินการก่อนหักภาษีในปีก่อน เพื่อใช้ในโปรแกรมเพื่อสังคม

มุ่งเน้นการทำงานปริมาณน้อยของโปรแกรมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ในการทำงานในชุมชนสามระดับ:

 • โปรแกรมในระดับโลกเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาในระดับโลกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในตลาดที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 • โปรแกรมในระดับภูมิภาคที่สะท้อนถึงปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่
 • โปรแกรมในระดับประเทศเพื่อจัดการแก้ปัญหาความต้องการเฉพาะของชุมชนในพื้นที่

โปรแกรมระดับโลก

เรามีโปรแกรมระดับโลกสามโครงการ:

 • โครงการ Living with HIV: ประชาชนมากกว่า 33 ล้านคนกำลังใช้ชีวิตโดยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยสองในสามอยู่ในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา และ 15 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเอเชีย ซึ่งต่างเป็นตลาดหลักของเรา Living with HIV เป็นโปรแกรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์เพื่อลดจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อใหม่โดยการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนเพื่อการเลือกใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เนื่องจากยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน การให้การศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกคือวิธีการเดียวที่จะลดจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ ในปัจจุบันนี้ ทุกๆสองคนที่ได้รับการรักษา จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกห้าคน
 • โครงการ Seeing is Believing: ทั่วโลกมีผู้พิการทางสายตาจำนวน 45 ล้านคน แม้ว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรจำนวน 269 ล้านคนที่มีสายตาเลือนราง สามารถมองเห็นได้ตามปกติถ้าพวกเขาสวมแว่นตาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง Seeing is Believing มุ่งช่วยแก้ปัญหาโรคตาบอดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นโครงการที่ร่วมมือกับองค์กรรัฐบาลและเอกชนหลายฝ่ายเพื่อระดมเงินทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยดูแลรักษาดวงตาแก่ประชาชนจำนวน 20 ล้านคน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2013
 • โครงการ Goal: ในตลาดหลักของเราหลายๆแห่ง ความสามารถของหญิงสาวถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ Goal เป็นโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถซึ่งใช้การศึกษาและกีฬาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของหญิงสาววัยรุ่น โดยการพัฒนาความรู้ทางการเงิน ความรู้ด้านสุขภาพและสุขอนามัย และความมั่นใจเพื่อพวกเขาสามารถช่วยเหลือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนของตนเองได้

โปรแกรมในระดับภูมิภาค

 • โครงการ Nets for Life: โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตในแอฟริกาที่มีสาเหตุมาจากโรคมาลาเรียผ่านทางการแจกจ่ายมุ้งกันยุงจำนวนห้าล้านหลังให้แก่ชุมชนรากหญ้าภายในปี 2013 การลดจำนวนการเจ็บป่วยลงช่วยให้ประชาชนมีอิสระในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลิตภาพและความมั่งคั่งในชุมชน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009