ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง ตอนนี้ ฉันสามารถทำงานได้ตามปกติในที่ทำงานของฉันและงานของฉันก็มั่นคง ขอบคุณพระเจ้าและพวกคุณ" Chanhala Mondol ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครอบคลุมที่เมืองธาการ์ซึ่งดำเนินการโดย Sightsavers International และได้รับการสนับสนุนผ่านทางโปรแกรม Seeing is Believing
ลองคิดดูว่า สายตาที่มีปัญหาซึ่งได้รับการฟื้นฟูจะส่งผลอย่างไรต่อคนคนหนึ่ง และชีวิตของคนนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไร นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนนับแสนที่โปรแกรม SiB ได้ให้การรักษา สิ่งดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแค่ชีวิตของผู้ที่เคยมองไม่เห็นและตอนนี้สามารถมองเห็นได้แล้ว แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาและทุกๆคนที่ต้องติดต่อกับผู้คนเหล่านั้น" Brian Doolan ผู้บริหารสูงสุดของมูลนิธิ Fred Hollows

Seeing is Believing

Seeing is Believing (SiB) เป็นความร่วมมือทั่วโลกของเราเพื่อต่อสู้กับโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้ในทุกตลาดที่เราดำเนินธุรกิจ เราสมทบทุนให้องค์กร NGO ต่างๆที่เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพดวงตาเพื่อช่วยป้องกันและรักษาโรคตาบอดโดยบริจาคเงินทั้งหมดให้แก่โครงการโดยตรง จากโครงการธรรมดาที่ดำเนินการโดยทีมงานเพื่อระดมทุนในการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 28,000 ราย (เทียบได้กับการผ่าตัดหนึ่งครั้งต่อสมาชิกพนักงานหนึ่งคน) ตลอดระยะเวลาเจ็ดปี โปรแกรมนี้ได้กลายเป็นโครงการระดมทุนทั่วโลกมูลค่า 37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 30 ล้านคน ในฐานะธนาคาร เราให้พันธสัญญาว่าจะมอบเงินจำนวนเดียวกันกับที่ระดมทุนได้ให้กับโปรแกรมจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย พนักงานของเรายังคงระดมทุนต่อไปอย่างกระตือรือร้น พร้อมผลักดันจุดมุ่งหมายของโปรแกรมให้สูงขึ้นไปอีก

โรคตาบอดเป็นปัญหาหลักในตลาดต่างๆที่เราดำเนินการ มีผู้พิการทางสายตาจำนวน 45 ล้านคนในโลก แม้ว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของโรคตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษาได้ก็ตาม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโรคตาบอดเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาดังกล่าวเป็นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสุขภาพในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้เมื่อคิดเป็นต้นทุนของโลกอาจมีมูลค่าเกิน 220 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในอีก 20 ปีข้างหน้าหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้เป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดประเภทหนึ่ง ต้นทุนค่าผ่าตัดต้อกระจกเพื่อฟื้นฟูสายตาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 เหรียญสหรัฐอเมริกา ค่าทดสอบสายตาและแว่นตาเพียง 5 เหรียญสหรัฐฯ และชุมชนในแอฟริกาหนึ่งชุมชนสามารถรับการป้องกันจากโรคตาบอดแถบแม่น้ำ (River Blindness) ได้ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 30 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาถึงตัวบุคคล การรักษาเหล่านี้หมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น หรือชีวิตที่เป็นอิสระและสามารถทำงานได้ กรณีของ Chanhala ได้พิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงนี้ รวมทั้งผู้คนอีกนับแสนรายที่เราได้ให้ความช่วยเหลือ ผลกระทบของการจัดการแก้ปัญหาโรคตาบอดไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพให้ผู้ที่ได้รับการรักษาแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวและชุมชนที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่อีกด้วย เนื่องจากผู้ดูแลผู้ป่วยมีอิสระที่จะกลับไปทำงานหรือเรียนหนังสือ และชุมชนต่างๆได้รับประโยชน์จากผลิตภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเราต้องการข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนสำหรับทุกฝ่าย ดังนั้นเราจึงมอบทุนส่วนหนึ่งให้กับการวิจัยทางวิชาการ โดยร่วมกับพันธมิตร NGO ของเราสององค์กร เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพต้นทุนในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาดังกล่าว

Seeing is Believing

ในการรายงานความยั่งยืนครั้งล่าสุดของเรา SiB ระดมทุนได้กว่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐอมริกา ซึ่งบรรลุเป้าหมายการระดมทุนปี 2010 ก่อนกำหนดเวลาสามปี เงินทุนเหล่านั้นช่วยให้จัดตั้งโครงการต่างๆใน 20 ประเทศและกำลังดำเนินการด้วยดีเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตของประชาชนมากกว่า 11 ล้านคนภายในสิ้นปี 2010 จนถึงปัจจุบันนี้เรามีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 8.3 ล้านคนทั่วทั้ง 20 ประเทศซึ่งดำเนินการผ่านทางพันธมิตร NGO สิบสององค์กร

  • เราให้เงินช่วยเหลือจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในการผ่าตัดต้อกระจก
  • เราได้รักษาประชาชนจำนวน 3.8 ล้านคนที่เป็นโรคตาบอดแถบแม่น้ำ มีภาวะขาดวิตามินเอ และมีอาการอื่นๆที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคริดสีดวงตา
  • เรามอบเงินทุนในการตรวจวัดสายตาและการดูแลสุขภาพตาอื่นๆให้แก่ประชาชนมากกว่า 600,000 รายการ
  • เราให้การฝึกอบรบเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพมากกว่า 39,000 คน

ผู้ได้รับประโยชน์ที่เหลือ อยู่ในส่วนของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรค การรักษาเบื้องต้น และการให้การศึกษาด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคที่โรงเรียนช่วยให้เรามั่นใจว่าเด็กๆนับพันคนจะได้รับการรักษาสุขภาพตาที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาแบบไม่รุนแรงซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาแล้วจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นกระดานดำหรืออาจต้องออกจากโรงเรียน

ในปี 2008 เราริเริ่มโครงการ A New Vision เพื่อระดมทุนจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนแก่ประชาชนจำนวน 20 ล้านคนในพื้นที่ด้อยโอกาสของเมือง 20 แห่งในประเทศที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจ ในระยะเวลาหนึ่งปี โครงการดำเนินงานไปอย่างราบรื่นและการระดมทุนและการพัฒนาโครงการก็มีความก้าวหน้าอย่างดีเยี่ยม ในปี 2009 มีการระดมทุนจำนวน 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเงินรวมทั้งสิ้น 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่โปรแกรมเริ่มดำเนินการในปี 2008 และแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีที่ผ่านมา แต่การระดมทุนยังดำเนินต่อไปโดยได้ประโยชน์จากแรงผลักดันที่มีอิทธิพลจากธนาคารซึ่งจะมอบเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนเท่ากันกับเงินทุนที่ระดมได้ เราประสบความสำเร็จ 50 เปอร์เซ็นต์แล้วจากเป้าหมายการระดมทุนทั้งหมดและได้จัดตั้งโครงการจำนวน 13 โครงการใน 11 ประเทศ โครงการเหล่านี้วางแผนที่จะเข้าถึงประชาชนจำนวน 12.8 ล้านคนในพื้นที่เมืองบางแห่งที่ยากจนที่สุด ทั่วโลก โครงการดังกล่าวจะ:

  • ให้บริการผ่าตัดจำนวนมากกว่า 150,000 ครั้ง (เช่น การผ่าตัดต้อกระจก)
  • ให้การดูแลสุขภาพตามากกว่า 790,000 ครั้ง
  • ให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นมูลค่า 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยแก้ปัญหาความต้องการที่สูงในการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติเบื้องต้นในประเทศกำลังพัฒนา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพตาจำนวน 16,000 คนจะได้รับการฝึกอบรมและจะมีการสร้างและปรับปรุงสถานให้บริการด้านสายตาจำนวน 64 แห่งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนจากชุมชนต่างๆที่ยากจนและด้อยโอกาสในเขตเมืองของประเทศที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจจะสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ขนาด การระดมทุน และการมีส่วนร่วมของลูกค้า

SiB ก้าวเดินไปข้างหน้าโดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานของเราจำนวนมากที่ดำเนินกิจกรรมระดมทุนในพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจทั่วโลก มีการผสมผสานการระดมทุนในกิจกรรมทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความสามารถในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้ถือผลประโยชน์ของ SiB ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคม ธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลของเราเปิดตัวแพ็คเกจการให้บริการด้านการกุศล Investing in a Better Future โดยรวมเอา SiB ไว้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการบริจาค ยอดเงินที่ได้จากโครงการนี้ นำมาใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสามโครงการในอินเดีย จีนและแอฟริกา นอกจากนี้ โครงการนำร่องต่างๆที่ดำเนินการโดยฝ่ายบุคคลธนกิจในฮ่องกงและปากีสถาน ที่ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเป็นเงินบริจาคให้แก่โครงการ SiB ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ก็มีแผนการขยายโปรแกรมนี้ไปทั่วโลกในปี 2010 ในส่วนของสถาบันธนกิจ ทีมงานตลาดการเงินระดมทุนได้มากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาภายในวันเดียวของการค้าขายโดยการสนับสนุนให้โบรกเกอร์ของตนบริจาคค่าคอมมิชชันที่ได้รับในหนึ่งวันของแต่ละปีให้แก่ SiB ในวันสุขภาพโลก

พันธมิตร

'พันธมิตรเป็นคำที่ถูกนำมาใช้เกินความหมายและพันธมิตรจำนวนมากไม่สามารถเอาชนะดุลอำนาจที่แตกต่างกันได้… เหตุผลที่พันธมิตรของเรากับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแตกต่างออกไปและมีผลิตภาพอย่างมากคือพันธมิตรทั้งสองฝ่ายเสนอสิ่งที่มีประโยชน์กับแต่ละฝ่ายอย่างจริงใจและมีความเคารพซึ่งกันและกัน'

Peter Ackland ผู้บริหารสูงสุดของ International Agency for Prevention of Blindness (IAPB)

SiB คือพันธมิตรร่วมกันระหว่างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, IAPB, องค์กรพันธมิตรของหน่วยงาน NGO ที่ดูแลสุขภาพตา และหน่วยงาน NGO ระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพตา เช่น Sightsavers International, CBM, Helen Keller International, ORBIS, International Centre for Eyecare Education, Fred Hollows Foundation, Operation Eyesight Universal, Right to Sight และองค์กรอื่นๆ ในฐานะเป็นผู้ประสานงานและผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับองค์การอนามัยโลก ในโครงการรณรงค์ระดับโลก VISION 2020 เพื่อกำจัดโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้ภายในปี 2020 IAPB จึงมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอของโครงการ เป้าหมายด้านสุขภาพเชิงกลยุทธ์ และคุณภาพของโครงการ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน NGO ที่ดูแลสุขภาพดวงตาและยังให้ความช่วยเหลือในการลงทุนให้สอดคล้องกับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน NGO เหล่านั้น เราจ้างผู้จัดการโครงการภายใน IAPB คนหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อควบคุมดูแล ประเมิน และรับประกันคุณภาพของโครงการของเรา

สำหรับธนาคารเอง SiB มีความหมายมากกว่าโครงการการระดมทุน โดย SiB แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ซึ่งธนาคารได้ลงทุนเป็นเวลาเจ็ดปีทั้งในรูปของการระดมทุนของพนักงาน การมอบเงินโดยตรง ต้นทุนด้านชื่อเสียง และการดูแลการบริหารจัดการ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือของธนาคารผ่านทาง SiB คุณสามารถอ่านผลการศึกษาการเป็นพันธมิตรได้ที่นี่

การบริหารจัดการ

บันทึกประวัติการเติบโตของ SiB มีรากฐานมาจากโครงสร้างการบริหารจัดการที่ใช้ประโยชน์จากทักษะความชำนาญด้านการเงินของธนาคารและเครือข่ายในประเทศที่มีอยู่เพื่อควบคุมดูแลโครงการต่างๆ และให้มั่นใจถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่รัดกุม เมื่อโปรแกรมเติบโตขึ้นทั้งด้านขนาดและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหารจัดการก็ปรับเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการเติบโตนี้ และเพื่อยกระดับและช่วยให้เกิดการผสมผสาน SiB ไปยังทั่วทั้งธนาคารและในทุกแผนก ในปีนี้ เรามีคณะกรรมการระดมทุนระดับภูมิภาคที่ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดระดับประเทศและตัวแทนจากบุคคลธนกิจเพื่อประสานงานการระดมทุนและขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับอาวุโส นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดได้รับการพัฒนาร่วมกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทีมงานในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานในพื้นที่เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าธนาคารสามารถทำให้การมีส่วนร่วมของธนาคารมีความหมายสูงสุดในระดับพื้นที่ได้ ผ่านทางการพัฒนาร่วมกันในโปรแกรมอาสาสมัครและการให้ความช่วยเหลือของพนักงานทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้

Seeing is Believing

อนาคต

จากแรงผลักดันที่แข็งแกร่งที่สนับสนุน SiB อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จึงมีการศึกษาทางเลือกต่างๆ ในการขยายโปรแกรมออกไปอีก

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009