ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานมีความสำคัญสำหรับเรา และเราใส่ใจดูแลควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานอยู่เสมอ เราต้องการการสนับสนุนจากพนักงานของเราในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากความเสี่ยง และในปีนี้ เราริเริ่มโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งกลุ่มธนาคารเป็นครั้งแรกเพื่อสอนวิธีการระบุชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆแก่พนักงาน เราใช้ชุดวีดีโอให้ความรู้แบบสรุปย่อ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงและการวางมาตรการแก้ไข ความรับผิดชอบของเราไม่จบเพียงแค่ในสถานที่ทำงานเท่านั้น เนื่องจากพนักงานของเราจำนวนมากเลือกวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่น เราจึงออกคู่มือการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ทำงานจากที่บ้านเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บ้านของพวกเขานั้นปลอดภัย

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเราในปีนี้คือการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมู ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศว่ามีการแพร่ระบาดในวงกว้างในเดือนมิถุนายน คณะกรรมการการดูแลการแพร่โรคระบาดของกลุ่มธนาคารประสบความสำเร็จในการเตรียมพร้อมเพื่อจัดการรับมือกับวิกฤตดังกล่าว ผู้ประสานงานการแพร่โรคระบาดในประเทศได้รับแนวปฏิบัติและข้อมูลอัพเดทเป็นประจำ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าอินทราเน็ตที่สร้างขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและแนวปฏิบัติแก่พนักงานทุนคนโดยเฉพาะ เรานำมาตรการการทำความสะอาดและสุขอนามัยมาใช้ในทุกประเทศและดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเรา เรามีความพร้อมในการรับมือและมีแนวปฏิบัติในการกักกันและกลยุทธ์ในการควบคุมการติดเชื้อที่มีระบบเพื่อจำกัดการแพร่ของเชื้อไวรัสในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายลง

การต่อสู้เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ของเราซึ่งเริ่มในปี 1999 ยังดำเนินต่อไป การให้การศึกษาเป็นหัวใจหลักในการต่อสู้ของเรา เรามีหลักสูตรให้ความรู้ในสถานที่ทำงานและให้บริการตรวจหาเชื้อ การเฝ้าติดตาม และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่พนักงานและครอบครัวของพวกเขาในประเทศต่างๆที่ไม่มีบริการเหล่านี้ เราตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของเราในประเทศต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน เราจึงได้ขยายโปรแกรมดังกล่าวไปยังชุมชนต่างๆ เราให้คำมั่นในการให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวนหนึ่งล้านคนรวมทั้งพนักงานของเราทั้งหมด

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นของพนักงานของเราและองค์กรพันธมิตรต่างๆร่วมด้วย ตอนนี้เรามี HIV Champion 1,150 คนเพิ่มขึ้นจาก 850 คนในปี 2008 พวกเขาเป็นพนักงานที่ขันอาสามาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่าง 150 คนเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์และข้อควรระมัดระวังที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันตนเอง เราจัดอบรมให้แก่ผู้ฝึกอบรมที่เป็น HIV Champion ของเราเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นเพื่อส่งผ่านสาระสำคัญห้าประการเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์

การฝึกอบรมซึ่งจัดขึ้นที่ไนจีเรียในเดือนมิถุนายนซึ่งรวมถึงตัวแทนจากประเทศแคเมอรูน โกตดิวัวร์ แกมเบีย กานา และเซียร์ราลีโอน เป็นผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการ Living with HIV มากยิ่งขึ้น หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนั้น HIV Champion ในไนจีเรียซึ่งเดิมมี 6 คนได้เพิ่มขึ้นเป็น 60 คนในห้าเมือง และเรายังได้องค์กรสี่แห่งร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ - Deli Foods, Opportunities Industrialization Centers International (OICI), Orlean Invest และ Youth Empowerment Foundation ซึ่งเราจะทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวน 37,500 คน ในวันเอดส์โลกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ทีมดังกล่าวได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,200 คน หลังจากนั้น ทีมงานของเราในกานาก็ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกอบรมที่เป็น HIV Champion จำนวน 60 คนก่อนจะเพิ่ม University Cape Coast เข้าเป็นพันธมิตรในพื้นที่ซึ่งยังรวมถึง Ashesi University College, Ghana Broadcasting Corporation, Lincoln Community School, TV 3 Network และ University of Education, Winneba ด้วย เพียงแค่ครึ่งวัน HIV Champion ของเราห้าคนได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาจำนวน 2,200 คนที่ University Cape Coast

คณะกรรมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเราทั่วโลกทำหน้าที่ต่อไปโดยจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเรา ในปีนี้เราปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของเราด้วยการนำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักมาใช้ที่ช่วยให้เราติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบติดตามผลลัพธ์ของตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดความเสี่ยงลงอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009