ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา พวกเขาเป็นด่านหน้าในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พวกเขาเป็นหน่วยความจำของบริษัท และพวกเขาปฏิบัติตนซึ่งเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเรา ในปี 2009 ความต้องการจากสังคมภายนอกที่แปรเปลี่ยนไปและการที่สาธารณชนรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆของธนาคารและความเป็นไปของพนักงานที่ทำงานอยู่ในธนาคารเพิ่มขึ้น ทำให้เรามีความรับผิดชอบในการวางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเราอย่างยั่งยืน

การสร้างแรงงานที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการดึงดูดคนที่เหมาะสม ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพวกเขา และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

ผู้ถือผลประโยชน์ภายนอกของเราเล็งเห็นความสำคัญของภาวะผู้นำและในช่วงเวลาเช่นนี้ เราจำเป็นต้องแสดงให้รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ถือหุ้นเห็นว่าคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของเรามีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นเพื่อนำพาให้ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ และเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีทั้งผู้นำในวันนี้และมีผู้นำสำหรับอนาคต เราได้เพิ่มความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำทั่วทั้งองค์กรของเราโดยการยอมรับว่าการดำเนินการของแต่ละคนส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของเราในระยะยาวและส่งผลต่อตลาดต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009