ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเรียนรู้และการพัฒนา

เราเชื่อว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรที่ให้คำมั่นในการช่วยเหลือให้พนักงานของเราตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง เราส่งเสริมให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดการในสายงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไซต์อินทราเน็ตของเรา Learning@SCB ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเครื่องมือการเรียนรู้หลากหลายรวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จต่างๆจากเครือข่ายของเรา มีผู้เข้าชมมากกว่า 400,000 ครั้งตลอดทั้งปี

เราปรารถนาที่จะสร้างพนักงานที่มีผลการดำเนินงานสูงและมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องสร้างและหล่อเลี้ยงพนักงานเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมผู้นำของเรา เราได้ปรับปรุงและขยายโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำของเรา ขณะนี้ เรานำเสนอโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำหลักเจ็ดโปรแกรมซึ่งแบ่งตามระดับประสบการณ์และตำแหน่งการบริหารของผู้เข้าร่วม โปรแกรม Leading the Journey ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่สำหรับผู้นำอาวุโสสูงสุดของเรา ซึ่งผสมผสานการพัฒนาตนเองเข้ากับข้อมูลภาพรวมที่เน้นมองไปในอนาคตเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมดังกล่าวชักนำให้ผู้นำอาวุโสสูงสุดของเราได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นและบทบาทหน้าที่ที่พวกเขาจะดำเนินการเพื่อทำให้ความทะเยอทะยานของเราเป็นจริงได้ สำหรับผู้จัดการในทุกระดับ เรานำเสนอโปรแกรม Great Manager ซึ่งเน้นที่พื้นฐานของความเป็นผู้นำ โดยมีหน่วยการเรียนรู้ต่างๆที่เริ่มจากการสนทนาเพื่อให้คำชี้แนะในการทำงานจนถึงการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีมงาน

เราจ้างผู้มีความสามารถในตำแหน่งอาวุโสระดับโลกบางท่านในปีนี้ โดยในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของเรานั้น บุคคลเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้ให้คำชี้แนะในการสร้างประสิทธิผลของภาวะผู้นำที่ถูกจัดตั้งมายาวนานของเรา อย่างไรก็ตาม เราคาดการณ์ว่าขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังหลุดพ้นจากภาวะถดถอยและคู่แข่งของเราจะเริ่มต้นแผนการขยายกิจการ ตลาดแรงงานจะมีการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาและส่งเสริมจากภายใน เพื่อสร้างกลุ่มคนมีความสามารถให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ทีมงานสร้างประสิทธิผลของภาวะผู้นำให้การสนับสนุนผู้นำมากกว่า 200 คนแบบตัวต่อตัวในช่วงปีนี้ และเสียสละเวลาเพิ่มเติมให้กับทีมผู้นำที่มีความสำคัญสูงทั่วโลก ทีมงานธุรกิจอาวุโสและทีมงานคณะกรรมการบริหารระดับประเทศราว 30 ทีมพอใจกับโปรแกรมที่จัดทำเฉพาะสำหรับพวกเขาซึ่งได้รับการออกแบบและใช้งานโดยผู้ให้คำชี้แนะของเรา รวมทั้งพอใจในการให้ผลตอบกลับซึ่งเน้นที่พฤติกรรมในระหว่างการประชุมธุรกิจปกติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น:

  • การจัดทีมงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
  • การสร้างความผูกพันและความมุ่งมั่นของพนักงาน
  • การสร้างโอกาสในการสนทนาแบบเปิดกว้างและกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
  • การชี้แจงเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ขึ้นต่อกัน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานโดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง

ผู้ให้คำชี้แนะของเรายังมีส่วนร่วมอย่างมากกับการช่วยเหลือผู้นำทั่วโลกในการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆและเชื่อมสิ่งเหล่านี้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบรอบด้านของเราซึ่งขณะนี้นำมาใช้เป็นปีที่สอง ให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นการส่วนตัวแก่ผู้นำอาวุโสสูงสุดของเรากว่า 300 คนซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปพิจารณาร่วมกับแผนพัฒนาของพวกเขา

นอกจากนั้นเรายังเพิ่มความพยายามของเราในการสรรหาและพัฒนาผู้นำในอนาคตของเราผ่านทางโปรแกรม International Graduate และโปรแกรม Management Associate ของเรา

โปรแกรม International Graduate ของเรานำเสนอโอกาสพิเศษให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยจะมีการหมุนเวียนทำงานกับทีมงานที่หลากหลายและงานโครงการต่างๆที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในต่างประเทศ พวกเขาเรียนรู้โดยตรงถึงความสำคัญของการตระหนักรู้และความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และเรียนรู้ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศหนึ่งนั้นมักแตกต่างจากในประเทศอื่นๆอย่างมาก

เราส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาใหม่ของเราสร้างเครือข่ายต่างๆขึ้นทั่วทั้งธนาคารที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์และขอความร่วมมือได้เมื่อจำเป็น การทำงานกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติช่วยให้ผู้จบการศึกษาใหม่ของเราได้รับประสบการณ์ที่พิเศษซึ่งมีองค์กรจำนวนไม่มากนักที่สามารถให้โอกาสดังกล่าวได้ หนึ่งในสี่ของผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าโปรแกรมในปีนี้ได้ย้ายไปทำหน้าที่ในต่างประเทศ

ดังที่ Alexis Kang ผู้จบจากโปรแกรม International Graduate ในเกาหลี กล่าวว่า "เมื่อมองย้อนกลับไปสองปีที่ผ่านมา ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและความสำเร็จที่ฉันได้ทำในช่วงระยะเวลาอันสั้นเช่นนั้น สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเป็นไปได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะโปรแกรม International Graduate ซึ่งประกอบด้วยด้วยแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างมีแบบแผน โปรแกรมการฝึกการอบรม เครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และอื่นๆอีกมากมาย "

ในทำนองเดียวกัน โปรแกรม Management Associate ของเราให้โอกาสพนักงานใหม่ที่จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เข้าร่วมในงานจริงในวันแรกของการทำงาน โดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของเราและโอกาสในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม เราจัดโปรแกรมการฝึกอบรมจำนวนมากพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ แต่ในท้ายที่สุดเราเชื่อว่าการมีสามัญสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังที่ Payal Dalal หัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะสำหรับทวีปอเมริกา ในฝ่ายกิจการองค์กรที่นิวยอร์ก กล่าวไว้ว่า: "ทุกวัน ฉันทำสิ่งที่ฉันรักให้แก่บริษัทที่ฉันเชื่อมั่น ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละวัน วันนี้ ฉันอาจอยู่ในวอชิงตันเพื่อพูดคุยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ในขณะที่วันถัดไป ฉันอาจอยู่ในงานประชุมเพื่อบอกกล่าวให้ทุกคนทราบถึงคำมั่นที่น่าทึ่งของ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่มีต่อเอชไอวีและโรคมาลาเรีย"

ในขณะที่เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากในผลการดำเนินงานของเราในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ แต่เราก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงปัญหาต่างๆที่เราอาจเผชิญในปีถัดไป การรักษาพนักงานในขณะที่คู่แข่งของเรากำลังเรียกคืนความเชื่อมั่นคือวัตถุประสงค์หลัก และเราอาจจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆในตลาดการเงิน

การพัฒนาของเราทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของการเป็นองค์กรที่มีรากฐานจากความเข้มแข็ง เราสนับสนุนพนักงานแต่ละคน ผู้จัดการ และทีมงานต่างๆ ให้ระบุชี้และให้ความสำคัญต่อความสามารถพิเศษที่เด่นชัดของพวกเขา และท้าทายพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ใช้ความสามารถเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เราตระหนักว่าจุดแข็งของแต่ละคนแตกต่างกันไป และพนักงานแต่ละคนจะทำหน้าที่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

กรณีศึกษา: การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของเราได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างปีด้วยการริเริ่มใช้โลกออนไลน์แบบใหม่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009