ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การดึงดูดและการสร้างความผูกพันของผู้มีความสามารถ

ท่ามกลางความยากลำบากย่อมมีโอกาส คำกล่าวนี้คือความจริงสำหรับเราในระหว่างปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากได้เน้นให้เห็นความแข็งแกร่งของเราในฐานะสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศที่มีกำไรและกำลังเติบโต เราได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์และก้าวหน้าไปมากในการสร้างทายาทผู้มีความสามารถเพื่อคอยรับช่วงงานต่อ รวมถึงการนำผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์จากภายนอกเข้ามายังสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

พนักงานใหม่ ไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาทำงานในธุรกิจนี้หรือเป็นผู้มีประสบการณ์พร้อมทั้งชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานในสาขาที่ตนเองถนัดก็ตาม จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเรา จากโปรแกรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Right Start จนถึงการพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคาร ผู้ร่วมงานใหม่ของเราจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าใจถึงวิธีการที่เราทำธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าการดึงดูดผู้มีความสามารถนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องเท่านั้น เราต้องการให้พนักงานเติบโตไปกับเรา และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ยั่งยืนของเรา ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

ผลการสำรวจ Gallup Q12 ของเราให้ข้อมูลการประเมินเทียบกับมาตรฐานภายนอกปีละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน จากจำนวนพนักงานที่ตอบแบบสอบถามมีถึง 96 เปอร์เซ็นต์ ผลการสำรวจจึงแสดงให้เห็นถึงเสียงสะท้อนจากพนักงานของเราอย่างแท้จริง แม้เศรษฐกิจจะมีความไม่แน่นอนแต่การมีส่วนร่วมกับองค์กรของเราโดยรวมกลับเพิ่มขึ้นในปีนี้ และโดยการยอมรับการดำเนินการต่างๆที่พิจารณาตามผลลัพธ์ที่ได้นี้ ทีมงานต่างๆสามารถมีส่วนในการเติบโตอย่างมีกำไรมากยิ่งขึ้นได้

ในสามประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน และไทย ผลลัพธ์ต่างๆบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นในการมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ และฮ่องกงยังคงเป็นประเทศที่การมีส่วนร่วมกับองค์กรติดอันดับโลกต่อไป ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเผยว่าผู้จัดการของเราในประเทศเหล่านี้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของตนเองและดำรงรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารที่เปิดกว้าง ความสำเร็จของพวกเขาเริ่มต้นจากตำแหน่งผู้บริหาร โดยที่ทีมงานผู้บริหารให้คำมั่นสัญญาทั้งต่อแผนการดำเนินงานทั่วทั้งธนาคารที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และต่อแผนการดำเนินงานของทีมงานเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ชัดเจน นอกจากนี้ เกาหลีเลือก Champion ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมมากถึง 700 คนซึ่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาสองวันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระดับโลกต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเรา เราสนับสนุนโครงการในประเทศเหล่านี้ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ

ผลการสำรวจยังเปิดเผยอีกว่าพนักงานของเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรามากยิ่งขึ้นในปีนี้ บ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนและผู้ให้การสนับสนุนแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่เรากระตือรือร้นที่จะเห็นพนักงานก้าวหน้าขึ้นในองค์กรของเรา แต่เราตระหนักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอาจต้องการทักษะใหม่ๆและการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงจัดโปรแกรม Great Manager ซึ่งประกอบด้วยชุดหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำมาเฉพาะเพื่อให้การสนับสนุนผู้นำในการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน ผู้นำในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคาร คุณปีเตอร์ แซนด์สไปจนถึงผู้นำในระดับประเทศ ได้พัฒนาโปรแกรมนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานใหม่ของพวกเขา โดยการนำเสนอประสบการณ์จากชีวิตจริงและความรู้ที่ได้รับจากการทำงาน มีผู้จัดการเกือบ 3,000 คนที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ตลอดทั้งปี ในขณะที่ข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ประกอบโปรแกรมนั้นมีผู้ใช้บริการราว 75,000 ครั้ง

เราเชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารสองทางระหว่างผู้จัดการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญต่อความเข้มแข็งขององค์กรไม่ด้อยไปกว่าโครงการต่างๆที่ดำเนินการทั่วทั้งกลุ่มธนาคาร ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการเพื่อเพิ่มความมั่นใจและศักยภาพของพวกเขาในการสนทนากับพนักงานประจำวัน

โดยแท้จริงแล้ว เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะระบุชี้และกำหนดลักษณะทางนามธรรมที่ช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเรา และมุ่งหวังที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน เราแบ่งปันเรื่องราวของพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยยึดถือในค่านิยมของเราและคาดหวังให้ผู้นำของเราก้าวนนำเป็นแบบอย่าง เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อวัดความสำเร็จของแนวทางของเราและเพื่อเพิ่มจิตสำนึกในหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009