ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Green your flights โดย GTO

Green your flights

Green your flights เป็นโครงการนำร่องที่ดำเนินงานโดยทีมงานจากฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคารมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม วัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อติดต่อธุรกิจของกลุ่มธนาคารโดยผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้

ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคารจะเก็บภาษีคาร์บอนจำนวน 70เหรียญสหรัฐอเมริกา จากการจองเที่ยวบินแต่ละครั้งใน จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละประเทศเหล่านี้มีอัตราการเดินทางสูง

เงินทุนทั้งหมดที่รวบรวมได้จากภาษีคาร์บอนจะนำมาใช้เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้แก่การปลูกป่า พลังงานทดแทน การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน

จนถึงตอนนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคารเก็บรวบรวมเงินได้ทั้งหมด 250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2009 และปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 12,681 ต้นในโครงการต่างๆในอินเดียและอินโดนีเซีย

Blake Hedger ผู้อำนวยการโปรแกรมระดับโลกของ Carson Wagonlit Travel กล่าวว่า

"โครงการนี้สนับสนุนการลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอยู่ในตำแหน่งสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนโลกอย่างชัดเจน เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่คุ้มค่ากับความพยายามที่เสียไปและรอคอยที่จะมุ่งหน้าดำเนินงานต่อไป"

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009