ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อินโดนีเซีย

Green your flights

เมื่อจำนวนการเป็นพนักงานอาสาของประเทศอินโดนีเซียมีน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด ผู้บริหารระดับอาวุโสได้ตั้งคำถามต่อคำมั่นของพนักงานที่มีต่อชุมชน พวกเขาให้คำมั่นในการเพิ่มจำนวนพนักงานอาสาสมัคร รวมทั้งผนวกการเป็นพนักงานอาสาเข้ากับโปรแกรมอื่นๆของเรา และตั้งเป้าหมายว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในอินโดนีเซียจะเสียสละเวลางานจำนวนหนึ่งวันเพื่อกิจกรรมอาสาสมัครในปีนี้ ในขณะที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานเหล่านี้จะเสียสละเวลางานจำนวนสองวัน ในสิ้นปี 2009 พนักงานของเราจำนวน 1,300 คนในอินโดนีเซียใช้เวลา 888 วันในการเป็นอาสาสมัคร

ทีมงานฝ่ายกิจการองค์กรในอินโดนีเซียเป็นผู้ดูแลโครงการพนักงานอาสา และผู้จัดการจากจาการ์ตาคนหนึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงาน NGO เพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นอาสาสมัครแต่ละครั้งนั้นสอดคล้องกับภารกิจเพื่อชุมชนอื่นๆของเรา ตัวอย่างเช่น เราร่วมมือกับสมาคมจักษุแพทย์แห่งอินโดนีเซียในโปรแกรม Seeing is Believing และพนักงานอาสาสมัครในพื้นที่ของเรามีส่วนร่วมในการแจกจ่ายแว่นตา การพูดคุยกับผู้ที่เตรียมผ่าตัดต้อกระจก หรือการทำงานด้านบริหารต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยในงานอาสา

ทีมงานฝ่ายกิจการองค์กรในอินโดนีเซียมีความมั่นใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการพนักงานอาสา เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อภายนอกที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอื่นๆอีก เช่น การสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ของเราจากผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่รายอื่นๆ การดึงความสนใจของสื่อได้เป็นอย่างมาก และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐบาล ประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทุกคนในอินโดนีเซียได้เสียสละเวลาทำงานอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อเป็นพนักงานอาสาก่อนถึงกันยายน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009