ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระดาษ

กระดาษ

เราริเริ่มโครงการ Save for the future ในจีนในเดือนกันยายนเพื่อลดการใช้กระดาษ ทูตรักษาต้นไม้จากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิด จากนั้น พวกเขากลับไปยังสาขาของตนเองเพื่อนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆไปใช้ปฏิบัติและเพิ่มความตระหนักรู้ในกลุ่มพนักงาน เพียงแค่สี่เดือน จีนประสบความสำเร็จในการลดการใช้กระดาษถึง 35 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากโครงการนี้

เรานำระบบ FileNet และระบบการจัดการเก็บรักษาข้อมูลเข้ามาใช้ในศูนย์ปฏิบัติงานของเราในเจนไน และกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ จากที่เคยใช้กระดาษเป็นจำนวนมากไปเป็นวิธีการแบบดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำให้เวลาที่ใช้ดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของเรารวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดเวลาทำกิจกรรมลง ทำให้มีรายได้ส่วนเพิ่มและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วทั้ง 40 ประเทศ เราสามารถเอาชนะต่อปัญหาที่ท้าทายเกี่ยวกับแบนด์วิธของเครือข่ายที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆในแอฟริกา และการขาดแคลนทักษะความรู้ใหม่ๆ สถาบันธนกิจช่วยประหยัดเงินจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเนื่องจากผลลัพธ์โดยตรงของการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009