ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Paper reduction in India

การลดการใช้กระดาษ

ฝ่ายบุคคลธนกิจของเราในอินเดียได้ดำเนินการทบทวนแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีใหม่และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด บัญชีออมทรัพย์ และสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อพิจาณาว่าส่วนใดสามารถลดการใช้กระดาษและต้นทุนลงได้

พนักงานของเราในอินเดียนำแผนการลดการใช้กระดาษมาใช้ปฏิบัติซึ่งลดจำนวนช่องต่างๆที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีและลดจำนวนหน้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา พร้อมกับทำให้ภาษาอ่านง่ายขึ้นและลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์ลดการใช้กระดาษในอินเดีย

 

บัญชี
กระแสรายวัน
บัญชี
ออมทรัพย์
เงินกู้จำนอง
รายย่อย
สินเชื่อ
ส่วนบุคคล
บัตร
เครดิต
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

X

โครงการนี้ทำให้เอกสารประกอบการเปิดบัญชียุ่งยากน้อยลงและลดปริมาณการใช้กระดาษในอินเดียลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนใหม่ดังกล่าวยังช่วยให้พนักงานของเราปรับปรุงระดับของการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้เวลาในการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีหรือการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราน้อยลง

ในแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเร็วๆนี้ ลูกค้า 90 เปอร์เซ็นต์ในอินเดียตอบคำถาม: "คุณพอใจกับจำนวนเอกสารและความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีหรือไม่" ด้วยคะแนน แปด เก้า หรือสิบ (โดยที่ 10 เป็นคะแนนสูงที่สุด)

ฝ่ายบุคคลธนกิจจะเริ่มโครงการรณรงค์การลดการใช้กระดาษนี้ใน 15 ประเทศซึ่งครอบคลุมภูมิภาคหลักๆของเราภายในปี 2011

ตลาดต่างๆที่จะรณรงค์ลดการใช้กระดาษ

เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง
บังคลาเทศ
จีน
ฮ่องกง
อินเดีย
เกาหลี
ปากีสถาน
ไต้หวัน
กานา
เคนยา
ไนจีเรีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009