ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โปรแกรม Women in Leadership

โปรแกรม Women in Leadership

เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงในตำแหน่งระดับอาวุโสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา และในระดับงานที่อาวุโสมากที่สุดของเราแต่ละระดับ มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งดังกล่าวประมาณ 15 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มพนักงานซึ่งเราระบุว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งบริหารระดับอาวุโสนั้น 27 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง

เพื่อส่งเสริมพนักงานหญิงของเราและให้ความรู้และทักษะต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเส้นทางอาชีพกับเรา เราจึงริเริ่มโปรแกรมนำร่องเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในปี 2008 และจากความสำเร็จของโปรแกรมนี้ ในปี 2009 เราจึงได้จัดโปรแกรมเพิ่มอีกสองโปรแกรมในดูไบ โดยโปรแกรมหนึ่งออกแบบมาเพื่อผู้หญิงในตะวันออกกลางและอีกโปรแกรมหนึ่งออกแบบมาเพื่อผู้หญิงในแอฟริกา รวมถึงอีกสองโปรแกรมในโซล ประเทศเกาหลีใต้

โปรแกรมดังกล่าวใช้ตัววัดความสำเร็จหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยการเลื่อนตำแหน่ง อัตราการรักษาพนักงานไว้ และผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มพนักงานในระดับเดียวกัน 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำโปรแกรมนี้ให้ผู้อื่นทราบ นอกจากนี้ ผลตอบรับจากผู้จัดการเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก โดยการแสดงความคิดเห็น เช่น

"เธอบอกว่าโปรแกรมนี้ให้กำลังใจเธอและนำเสนอโอกาสการเรียนรู้ที่น่าประทับใจอย่างมาก"

"ฉันยอมรับว่าทักษะการสื่อสารของเธอพัฒนาขึ้นอย่างมาก"

"เธอทำงานด้วยความมั่นใจที่มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน"

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009