ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พื้นฐานของการธนาคาร

ในอดีตนั้น ผลการดำเนินงานของสถาบันทางการเงินจะวัดในแง่ของผลกำไรและขาดทุน ราคาหุ้น และความโดดเด่นของแบรนด์ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อผลกำไรเพิ่มขึ้น ธุรกิจจำนวนมากในอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกำไรในระยะสั้นและไม่เต็มใจนักที่จะพิจารณารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการตรวจสอบติดตามผล คำว่า 'ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ' และ 'ความยั่งยืน' แทบไม่ได้รับการกล่าวถึงในอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน

เหตุการณ์ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจในห้องค้า ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่รับผิดชอบบัญชีทั่วโลก ผู้บริหารสูงสุด นักลงทุน และสื่อทางการเงินต่างพูดถึงความยั่งยืนของสถาบันการเงิน ในการกำหนดนโยบาย รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลจะให้ความสนใจในมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน และการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจรายวันกับผลตอบแทนระยะยาว

ใจความสำคัญของประเด็นดังกล่าวคือคำถามง่ายๆที่ว่า: สิ่งที่จำเป็นสำหรับธนาคารเพื่อรับประกันว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินงานได้ตลอดไปคืออะไร ความสามารถของเราที่จะตอบคำถามดังกล่าวทำให้เราได้รับสิทธิ์ในการดำเนินงานและมีความมั่นใจในการให้คำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

ในปีนี้ เราเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีทั้งในสิงคโปร์และฮ่องกง การทำธุรกิจในตลาดต่างๆที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แก่ลูกค้าที่เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน คือแก่นสำคัญของกลยุทธ์ของเรา พนักงานของเราทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน พฤติกรรมของพนักงานของเราเป็นรากฐานสนับสนุนวิธีการที่เราดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การให้ความสำคัญต่อพื้นฐานของการธนาคาร คือองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา เราเลือกใช้การบริหารแบบระมัดระวังในการบริหารเงินทุนและสภาพคล่อง เรามีกรอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เคร่งครัด เรารักษาไว้ซึ่งฐานของต้นทุนที่ยืดหยุ่น แนวทางของเราช่วยให้เราสามารถให้คำมั่นในระยะยาวต่อลูกค้าของเราและต่อตลาดต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน โดยแนวทางดังกล่าวเป็นรากฐานสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดที่สรุปไว้ในรายงานนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของการธนาคารที่เราให้ความสำคัญและการบริหารจัดการสภาพคล่อง ทุน ลักษณะความเสี่ยง และฐานของต้นทุน โปรดดูที่รายงานและบัญชีประจำปี

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009