ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พันธสัญญา

ในรายงานนี้ เราจะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเราต่อเป้าหมายต่างๆ และสถานะในปัจจุบันของเรากับสิ่งที่เราคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จนับจากนี้

การกำหนดเป้าหมายเป็นวิธีการสำคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร ในขณะที่เรายังคงกำหนดเป้าหมายภายในที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง แต่เราก็มั่นใจในความสามารถของเราจึงได้ให้คำมั่นสาธารณะหลายประการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเรา

เรามีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับ Clinton Global Initiative (CGI) การให้คำมั่นดังกล่าวช่วยให้เรามุ่งความสนใจไปที่ประเด็นต่างๆที่สำคัญต่อธุรกิจ ช่วยเราวางแผนปฏิบัติงานในแก้ปัญหาเหล่านั้น และเป็นการรับประกันว่าเราจะตรวจติดตามความก้าวหน้าของเราขณะที่เรามุ่งมั่นบรรลุเป้าหมาย

พนักงานของเราให้คำมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อพวกเขาและพนักงานที่เหลือในองค์กรทำตามคำมั่นได้

กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับการสถานะล่าสุดของพันธสัญญาที่มีต่อ CGI ของเราทั้งหมด

พันธสัญญา   สถานะล่าสุด
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้คำมั่นในการลดโรคตาบอดประเภทที่หลีกเลี่ยงได้ทั่วโลก ผ่านทางการลงทุนเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในการให้บริการดูแลสุขภาพสายตาที่ครบถ้วนและยั่งยืนให้แก่ประชาชนจำนวน 20 ล้านคนจากพื้นที่ด้อยโอกาสมากที่สุดใน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2013   ก้าวหน้าตามกำหนดการ โดยรวม เราดำเนินการตามเป้าหมายไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ พนักงานของเราระดมทุนได้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาผ่านทางกิจกรรมการระดมทุนซึ่งเราได้สมทบทุนเป็นจำนวนเดียวกันนี้ มีการก่อตั้งโครงการต่างๆแล้วใน 13 ประเทศ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้คำมั่นในการเป็นผู้นำในโครงการการสนับสนุนทางการเงินในโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดทั่วโลกและ/หรือบริษัทต่างๆโดยเน้นที่เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด 8-10 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาห้าปีโดยเริ่มจากปี 2007-2012 บทบาทของเราอาจอยู่ในฐานะผู้ประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในฐานะนักลงทุนในตราสารทุน   ก้าวหน้าตามกำหนดการ เราเป็นผู้นำในการให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวน 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อทำตามพันธสัญญาของเราในปี 2012
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นในการพัฒนาองค์กรและให้เงินทุนแก่ผู้จัดการผ่านทางสินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินรายย่อย (MFIs) ในแอฟริกาและเอเชีย เงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีจะมีประโยชน์ต่อประชาชนจำนวน 4 ล้านคนในระยะเวลาห้าปี นอกจากนี้ ธนาคารจะเพิ่มความสำคัญกับการเงินรายย่อยโดยให้การสนับสนุนโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ MFI และการพัฒนาทักษะสำหรับผู้รับเงินกู้ยืม   เสร็จสมบูรณ์ เราให้สินเชื่อและเงินทุนมูลค่า 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่พันธมิตรรายย่อยของเราซึ่งเป็นมูลค่าเกินกว่าคำมั่นที่เราให้ไว้และเร็วกว่ากำหนดถึงสองปี เงินทุนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนมากกว่า 3.3 ล้านคนใน 14 ประเทศ
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนรู้ในโปรแกรมเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ในสถานที่ทำงาน ซึ่งได้แก่ โครงการ Living with HIV โดยการขยายขอบเขตความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงาน NGO เพื่อเข้าถึงประชาชนอีกหนึ่งล้านคนภายในเดือนมีนาคมปี 2010   ก้าวหน้าตามกำหนดการ ปีนี้ เราได้รับคำสัญญาในการให้การศึกษาแก่ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนภายในเดือนมีนาคมปี 2010 ผ่านทางพันธมิตรของเรา
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นในการจัดโครงการในระดับทั่วเอเชียเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านการเงิน ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นผู้นำให้แก่ผู้หญิง   ก้าวหน้าตามกำหนดการ ปีนี้ เราวางรากฐานต่างๆ เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ของเราและจัดการประชุมสุดยอด Women in Business ขึ้นเป็นครั้งแรก เราให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้หญิงจำนวน 660 คนในเอเชีย

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009