ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเงินรายย่อย

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราเชื่อว่าผลการดำเนินงานด้านการเงินในระยะยาวของเรานั้น ขึ้นกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงาน เรายังตระหนักว่าเราอยู่ในฐานะที่จะสร้างผลกระทบด้านบวกต่อสังคมในตลาดเหล่านี้

องค์ประกอบหลักของการเน้นความสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน คือการเข้าถึงประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการธนาคารหรือที่ใช้บริการทางธนาคารของภาคการเงินหลักได้ไม่เต็มศักยภาพ โดยการให้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ประชากรในส่วนฐานของปิรามิดมีโอกาสในการสร้างชีวิตของพวกเขา มีเงินทุนในการศึกษาและการดูแลสุขภาพ และเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ธุรกิจการเงินรายย่อยของเราทำให้เรามีส่วนช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวและมีส่วนในการลดความยากจนและเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจในตลาดของเรา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคาร รวมถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคให้แก่สถาบันการเงินรายย่อยซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างศักยภาพและมีความยั่งยืนทางการเงิน

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เราให้สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินมูลค่า 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่สถาบันการเงินรายย่อยจำนวน 63 แห่งใน 14 ประเทศต่อไปนี้

 • บังคลาเทศ
 • อูกันดา
 • บอสวานา
 • จอร์แดน
 • แซมเบีย
 • จีน
 • เคนยา
 • เซียร์ราลีโอน
 • กานา
 • เนปาล
 • แอฟริกาใต้
 • อินเดีย
 • ไนจีเรีย
 • แทนซาเนีย

นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนสถาบันการเงินรายย่อยและนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอัฟกานิสถาน แกมเบีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และยุโรปโดยการให้บริการและผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารของเรา

การเงินรายย่อยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นในแทนซาเนีย

กรณีศึกษา: การเงินรายย่อยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นในแทนซาเนีย

แนวทางของเราพิสูจน์ได้ดีที่สุดจากผลกระทบที่หนึ่งในการดำเนินงานด้านการเงินรายย่อยของเราในแทนซาเนียมีต่อชุมชนในพื้นที่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

กลยุทธ์

เรานำแนวทางด้านการเงินรายย่อยสำหรับสถาบันธนกิจซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคารอย่างสมบูรณ์แบบให้แก่สถาบันการเงินรายย่อยทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางซึ่งสนับสนุนแผนการของสถาบันในการขยายขอบเขตงานออกไป นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนการแนะนำให้รู้จักกับสถาบันการเงินรายย่อย

เราลงทุนในโครงการการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอาศัยทักษะความรู้ที่เรามีอยู่ในด้านในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับพันธมิตรทางการเงินรายย่อยของเรา นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนในงานวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการจัดงานต่างๆด้านอุตสาหกรรม และช่วยในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลเมื่อเป็นไปได้

พันธสัญญาของเราที่มีต่อธุรกิจการเงินรายย่อยพิสูจน์ได้จากการเติบโตและการขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของเราในตลาด แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเป็นเช่นปัจจุบัน

ยอดรวมของการให้ทุนแก่การเงินรายย่อย 2005 2006 2007 2008 2009
ยอดเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น 24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 385 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินทุนเฉลี่ย 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จำนวนของแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบ* 160,000 470,000 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จำนวนของสถาบันการเงินรายย่อย 21 31 45 52 63
*
ยึดตามสมมติฐานขนาดสินเชื่อโดยเฉลี่ย 150 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินตราในประเทศ

ความสำเร็จของเราในปี 2009

 • พันธสัญญาในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเสร็จสมบูรณ์: ที่ Clinton Global Initiative ในเดือนกันยายน ปี 2006 เราให้คำมั่นในการให้สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่สถาบันการเงินรายย่อยในเอเชียและแอฟริกาภายในห้าปี ภายในเดือนธันวาคม เราได้จัดสรรเงินทั้งหมดจำนวน 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ภาคธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเสร็จสิ้นในปี 2011 ถึงสองปี เราได้ให้เงินทุนแก่สถาบันการเงินรายย่อยจำนวน 63 แห่งใน 14 ประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนจำนวนราว 3.6 ล้านคน
 • การทำธุรกรรมในตลาดทุน: เราให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินรายย่อยในการเข้าถึงตลาดทุน รวมทั้งการดำเนินงานที่สำคัญในอินเดียซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้า: เรากระชับและสานความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นในตลาดหลักๆในเอเชียและแอฟริกา และให้เงินทุนเพิ่มเติมแก่สถาบันการเงินรายย่อยในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ และเคนยา
 • การให้บริการนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม: เรานำเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ให้กับนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคการเงินรายย่อย ซึ่งประกอบด้วยกองทุนพหุภาคี กองทุนทวิภาคี กองทุนสำหรับการเงินรายย่อย และตัวกลางอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และความสามารถของระบบเครือข่ายของเรา และช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงสถาบันการเงินรายย่อยในเอเชียและแอฟริกา
 • การยอมรับในระดับอุตสาหกรรม: ข้อตกลงของเราในการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินรายย่อยในเอเชียและแอฟริกา (MILAA) ซึ่งเป็นสัญญาธุรกิจแบบมีส่วนในความเสี่ยงมูลค่า 93 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้น ได้รับรางวัล Best Structured Finance Deal ในแอฟริกาจากนิตยสาร The Banker การได้รับเลือกในฐานะหนึ่งในสัญญาธุรกิจแห่งปีจากนิตยสารที่มีอิทธิพลสูงนี้ เป็นตัวชี้วัดบทบาทผู้นำของเราในภาคการเงินรายย่อยอย่างชัดเจน
การเข้าถึงตลาดทุนสำหรับภาคการเงินรายย่อย

กรณีศึกษา: การเข้าถึงตลาดทุนสำหรับภาคการเงินรายย่อย

ในระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในอินเดียบรรลุข้อตกลงธุรกิจที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินรายย่อย (MFI) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสองแห่ง...

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีศึกษา: การขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับภาคการเงินรายย่อยในอินเดีย

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการเงินและเข้าถึงคนที่ไม่เคยใช้บริการธนาคาร ทีมงานของเราในอินเดียได้สร้างพันธมิตรกับ Maanaveya Holdings & Investments ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Oikocredit

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009