ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่การเงินรายย่อย

เรายังคงพัฒนากลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของเราแก่ภาคการเงินรายย่อยซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2008 โดยเป็นการแบ่งปันซึ่งทักษะความชำนาญของเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆสำหรับเราในปีนี้ โครงการต่างๆประกอบด้วย การเป็นผู้นำทางความคิด การประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดงานที่มีการส่งเสริมเป็นพิเศษและการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม

การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มของพันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย

เราได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารต้นทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง (Managing Human Capital in a High Growth Industry) ในอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ การประชุมดังกล่าวเป็นตอนที่สามของการบริหารการเติบโตในการเงินรายย่อย (Managing Growth in Microfinance Series) ที่ริเริ่มดำเนินการในปี 2008 ซึ่งจัดขึ้นหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและความพร้อมในการลงทุน ผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินรายย่อยจำนวน 35 แห่งได้เข้าร่วมและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเงินและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตในภาคการเงินรายย่อยและการพัฒนา สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประเทศจีนจัดวันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเดือนกันยายน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA) และธุรกิจบุคคลธนกิจของเรา ซึ่งรวมทั้ง Standard Chartered Village Bank ซึ่งทำให้เรามีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อและขั้นตอนการดำเนินงานของเราแก่องค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในการขจัดความยากจนในประเทศจีน

เราให้การสนับสนุนสถาบันการเงินรายย่อยชั้นนำสี่แห่งในการจัดโปรแกรมระยะเวลาสองวันในสถาบัน Bombay Stock Exchange Training Institute ในเดือนสิงหาคม การฝึกอบรมดังกล่าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมแผนการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และทำความเข้าใจในบทบาทที่แผนเสนอขายหุ้นเหล่านี้มีต่ออนาคต

การจัดประชุมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางความคิด

ผู้บริหารอาวุโสของเราให้การผลักดันและสนับสนุนการจัดสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการเงินรายย่อยในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เราจัดและสนับสนุนการประชุมที่สำคัญๆสำหรับภาคการเงินรายย่อยในปี 2009 ซึ่งประกอบด้วย:

  • การประชุมการลงทุนด้านการเงินรายย่อยทั่วโลกประจำปีครั้งที่สอง (Second Annual Global Microfinance Investment Congress) ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับสถาบันการเงินรายย่อย ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินรายย่อยมาร่วมแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับทิศทางในปัจจุบันและในอนาคตของการลงทุนในระดับการเงินรายย่อย
  • การประชุมด้านการลงทุนในการเงินรายย่อย (Investments in Microfinance) ซึ่งจัดขึ้นที่ลอนดอนในเดือนกรกฎาคมซึ่งเข้าร่วมโดยนักลงทุนชั้นนำ สถาบันการเงินรายย่อย ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน รวมถึงธนาคารและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาต่างๆ ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตัวแบบล่าสุดที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและร่วมพิจารณาตรวจสอบเทคนิคสำคัญๆที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการเงินรายย่อยยังมีความยั่งยืน
  • ในเดือนตุลาคมมีการจัดประชุมนายธนาคารเกี่ยวกับการเงินรายย่อย (Bankers Meet on Microfinance) ซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งวันที่เมืองมุมไบ ผู้เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วยนายธนาคารอาวุโส หน่วยงานกำกับดูแล และผู้วางนโยบาย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อนำผู้ให้กู้ยืมเงินมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันมุมมองและข้อสังเกตต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และระบุชี้ถึงการดำเนินการต่างๆที่ธนาคารสามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาคการธนาคารให้ดียิ่งขึ้น
  • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในอินเดียเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน SRIJAN Awards 2009 ในเดือนธันวาคม งานดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนี้จัดเป็นปีที่สามนั้นมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน โดยจะเน้นให้เห็นถึงคุณค่าของนวัตกรรมการเงินรายย่อยและเป็นสถานที่สำหรับพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น มีการให้รางวัลในสาขาต่างๆสำหรับการพัฒนาด้านความโปร่งใส เทคโนโลยีใหม่ๆ การให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า และสถาบันการเงินรายย่อยใหม่ๆ

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009