ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
ดำเนินการตามพันธสัญญาของเราต่อ Clinton Global Initiative เพื่อให้สินเชื่อแก่การกลุ่มเงินรายย่อยจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาภายในปี 2011 เสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์ เราได้ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งมีมูลค่ากว่า 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่ภาคการเงินรายย่อยตั้งแต่ปี 2006 สองปีก่อนถึงกำหนดเวลา
นำกลยุทธ์ความช่วยเหลือทางเทคนิคมาใช้ปฏิบัติกับภาคการเงินรายย่อย เสร็จสมบูรณ์ จัดโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะสำหรับด้านทรัพยากรมนุษย์ หลักการธนาคาร และตลาดทุน เป็นเจ้าภาพจัดงานสำหรับการเงินรายย่อยในนิวยอร์ค ลอนดอนและไฮเดอราบาด
สร้างแรงผลักดัน
ในตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งมอบ
งานที่เราได้รับคำสั่งไว้แล้ว
กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดตราสารหนี้สองรายการในธุรกิจการเงินรายย่อยในอินเดีย
สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นให้แก่ลูกค้าเดิมในภาคการเงินรายย่อย
กำลังดำเนินการ ขยายการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าหลัก ๆ ในอินเดีย บังคลาเทศ บอสวานา เคนยา ไนจีเรียและแอฟริกาใต้
เริ่มดำเนินงานด้านการธนาคารอิสลามในบาห์เรน เสร็จสมบูรณ์ เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์สำหรับอิสลามที่ครอบคลุมสำหรับสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจในบาห์เรน นอกจากนี้ เรายังขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงลูกค้าชาวซาอุดิอาระเบียในบาห์เรนอีกด้วย

ลำดับความสำคัญในปี 2010

  • ขยายธุรกิจการเงินรายย่อยของเราต่อไป และให้บริการสินเชื่อและบริการด้านการธนาคารแก่ตลาดใหม่อย่างน้อยที่สุดสามแห่ง
  • ระบุชี้และให้การสนับสนุนสถาบันและตัวแบบต่างๆที่ให้ผลิตภัณฑ์เสริมแบบใหม่ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับรายย่อย สินเชื่อรายย่อยในธุรกิจการเกษตร การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก การให้สินเชื่อแก่หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อการสร้างรายได้ และการสนับสนุนทางการเงินในโครงการชุมชน
  • นำสถาบันการเงินรายย่อยเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้โดยผ่านทางบริการการออกหุ้น บริการให้คำปรึกษาและการจดทะเบียนตราสารหนี้ เงินกู้ร่วม (Syndication) และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation)
  • เริ่มดำเนินการโปรแกรมอีเลิร์นนิ่งด้านการบริหารความเสี่ยงโดยเป็นการร่วมมือระหว่าง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด/Microsave ให้แก่สถาบันการเงินรายย่อย
  • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในแอฟริกาตะวันออกแก่สถาบันการเงินรายย่อยที่ระเบียบปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

เรายังคงดำเนินธุรกิจและสนับสนุนลูกค้าของเราในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการเงินรายย่อยและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) ไปจนถึงการธนาคารอิสลามและการเงินในธุรกิจการเกษตร

แผนกการเงินรายย่อยของเราได้รับการกระตุ้นในปีนี้เมื่อเราบรรลุพันธสัญญาต่อ Clinton Global Initiative ในการให้สินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงินซึ่งมีมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่พันธมิตรการเงินรายย่อยของเรา มีการลงนามในคำมั่นซึ่งมีระยะเวลาห้าปีในปี 2006 แต่สามารถบรรลุคำมั่นดังกล่าวก่อนกำหนดเป็นเวลาสองปี เงินทุนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนมากกว่า 3.6 ล้านคนใน 14 ประเทศ

นอกจากนี้ เรายังตระหนักว่า SME เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจหลายแห่งที่เราเข้าไปดำเนินงานและในบางกรณีนั้น SME มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เรามีความภาคภูมิใจว่าตลอดช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั้น เรายังคงเปิดดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีการไหลของเงินทุนเข้าไปยังภาคธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งนี้ กรุณาดูที่รายงานและบัญชีประจำปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ปรับให้ตรงตามความต้องการแล้ว เรายังให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ภาคการเงินรายย่อยและ SME

ธนาคารกลางหลายแห่งในโลกมุสลิมเลือกใช้ทักษะความชำนาญของธนาคารอิสลามของเราเพื่อช่วยในการระดมเงินทุนจากพันธบัตรในสกุลเงินตราในประเทศที่ตรงตามหลักชาริอะฮ์ที่เรียกว่า ซูกุก (Sukuk) การให้บริการทางการเงินอิสลามยังคงอยู่ในกลุ่มที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารโดยคาดการณ์ว่าสินทรัพย์การธนาคารอิสลามอาจสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาภายในปี 2010 ในเวลานี้ Standard Chartered Saadiq ซึ่งเป็นแบรนด์การธนาคารอิสลามของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 50 ชนิด

การมีอาหารพอเพียงและทรัพยากรที่หายากคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า แต่การเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านอาหารและการมีที่ดินที่สามารถทำการเกษตรได้และไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ทำให้แอฟริกามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใน 'การปฏิวัติเขียว' (Green Revolution) เราให้คำมั่นในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แอฟริกาตระหนักถึงศักยภาพดังกล่าว และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในธุรกิจเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบ ในปัจจุบันนี้ พอร์ตโฟลิโอด้านการเกษตรในแอฟริกามีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แต่มีอย่างอื่นอีกมากมายที่เราสามารถดำเนินการได้ เรากำลังอยู่ในกระบวนการขยายบริการเฉพาะเหล่านี้ไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาทั้ง 13 ประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุนลูกค้าในประเทศต่างๆที่เราไม่ได้เข้าไปดำเนินงาน เช่น โมซัมบิกและนามิเบีย

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009