ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้หญิงในร้าน

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ประชาชนมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกในขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการธนาคารพื้นฐาน ประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคาร อาศัยอยู่ในชุมชนในประเทศต่างๆที่เราดำเนินงาน และการขาดที่พวกเขาไม่สามารถขอกู้ยืมเงินแม้ในจำนวนที่น้อยที่สุดได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ในทำนองเดียวกัน ในระหว่างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งครอบงำปีนี้ ธุรกิจต่างๆพบว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆมีความยากลำบากและในกรณีที่สามารถเข้าถึงได้ ก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป ข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ทำให้ทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอัตราการสร้างงานช้าลง

ในฐานะธนาคารที่ให้คำมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พวกเราใน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตระหนักว่าความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเรา เครือข่ายทั่วโลกของเรา และทักษะหลักๆของเราในการเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินให้มากขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว เราสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ธนาคารและในระยะยาวนั้นสามารถกระตุ้นความต้องการในการใช้บริการทางการเงินของเรา นี่คือความยั่งยืนในการดำเนินงาน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009