ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คนงานเหล็กกล้า

การสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริง

ในฐานะสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้ต่อสังคมที่เราเข้าไปทำธุรกิจคือการให้การสนับสนุนโดยตรงต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

การให้การเข้าถึงสินเชื่อคือการดำเนินธุรกิจหลักของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราสามารถทำให้แต่ละบุคคล รวมทั้งบริษัทและสถาบันทางการเงินต่างๆ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เราให้คำมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พันธสัญญาดังกล่าวทำให้เราทำตลาดและขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยสิ่งนี้ และด้วยการรับฟังและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เรามั่นใจว่าเราให้บริการสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการธนาคารจะใช้บริการเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้และการสร้างงาน แต่ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บริการด้วยเจตนาที่ดี การทุจริต การฟอกเงิน และกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายสามารถบ่อนทำลายประโยชน์ในด้านบวกของการให้บริการทางการเงิน และสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจเราเอง เราจึงให้ความสำคัญกับการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงินในลำดับแรกๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากกิจกรรมบ่อนทำลายเหล่านี้

เครื่องมือในการรายงาน

ข้อมูลสำคัญ

$540m

สำหรับภาคการเงินรายย่อยตามคำมั่นของเราที่มีต่อ CGI ในปี 2006

ลำดับที่ 1

ในตารางพันธมิตรพันธบัตรอิสลาม ( Sukuk) ระหว่างประเทศ

มากกว่า $2 พันล้าน

agrifinance portfolio in Africa

รายงานและบัญชีประจำปี 2009