ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

AML

AML

รายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SAR) สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับการฉ้อโกงประเภทต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมได้อย่างแท้จริง

เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมโยง SAR จำนวนหนึ่งที่รายงานโดยสาขาหนึ่งของเราเข้ากับการฉ้อโกงที่สำคัญครั้งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วทั้งสหภาพยุโรป

SAR มีส่วนช่วยเหลือโดยตรงต่อการจับกุมองค์กรอาชญากรรมกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อการฉ้อโกงเงินจำนวนหลายล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและท้ายที่สุดส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เจ้าหน้าที่เชื่อว่าตอนนี้พวกเขาสามารถติดตามเงินที่สูญเสียไปส่วนใหญ่คืนได้แล้วและกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึง 'ตัวแบบที่เกือบสมบูรณ์แบบในการร่วมมือกันระหว่างภาคการธนาคารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย'

SAR ใช้หลักการแจ้งเตือนของ Norkom และการเฝ้าระวังของพนักงาน ผลการวิเคราะห์ของกรณีเหล่านี้ยังช่วยให้เราสร้างข้อมูลลักษณะของประเภทบัญชีที่มักใช้ในการฉ้อโกงในรูปแบบนี้ และหลีกเลี่ยงการเปิดบัญชีประเภทนี้ในอนาคต

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009