ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การต่อต้านการทุจริตในเคนยา

เคนยา

ในช่วงเวลาหกเดือน ทีมงานกำกับดูแลความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในเคนยาของเราให้การฝึกอบรมพนักงานสืบสวน 80 คนที่มีพื้นฐานหลากหลายจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเคนยา

การฝึกอบรมของเราซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการต่างๆด้านการธนาคารและประเภทของหลักฐานที่ธนาคารจะส่งมอบเพื่อสนับสนุนการสืบสวน ขณะนี้รวมอยู่ในโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการฯ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009