ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เรื่องราวของเรา

การเงินรายย่อยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นในแทนซาเนีย การเงินรายย่อยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นในแทนซาเนีย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การเข้าถึงตลาดทุนสำหรับภาคการเงินรายย่อย การเข้าถึงตลาดทุนสำหรับภาคการเงินรายย่อย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับภาคการเงินรายย่อยในอินเดีย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การให้บริการธนาคารบนมือถือ การให้บริการธนาคารบนมือถือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม AML การป้องกันการฟอกเงิน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การป้องกันการฉ้อโกงใน USA การป้องกันการฉ้อโกงใน USA ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม  ‘การล่อลวงทางโทรศัพท์’ ในเกาหลี ‘การล่อลวงทางโทรศัพท์’ ในเกาหลี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การฉ้อโกงบัตรเครดิตในไนจีเรีย การฉ้อโกงบัตรเครดิตในไนจีเรีย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การต่อต้านการทุจริตในเคนยา การต่อต้านการทุจริตในเคนยา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009