ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเงินรายย่อยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นในแทนซาเนีย

การเงินรายย่อย

แนวทางของเราพิสูจน์ได้ดีที่สุดจากผลกระทบที่หนึ่งในการดำเนินงานด้านการเงินรายย่อยของเราในแทนซาเนียมีต่อชุมชนในพื้นที่

PRIDE Tanzania เป็นในลูกค้าภาคการเงินรายย่อยที่เป็นพันธมิตรของเรารายหนึ่งในแทนซาเนีย เราให้วงเงินสินเชื่อและบริการวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมทั้งบริการธนาคารธุรกรรมแก่ PRIDE ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีจำนวนรวมถึง 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา การให้สินเชื่อของเราช่วยให้ PRIDE สามารถสนับสนุนลูกค้ารายย่อยได้โดยการให้บริการสินเชื่อขนาดย่อมและบริการด้านการพัฒนาธุรกิจต่างๆ

ผลกระทบด้านบวกของความสัมพันธ์ที่เรามีกับ PRIDE Tanzania แสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากเรื่องราวของลูกค้ารายหนึ่งของพวกเขา คือ Modesta Luka Mwangata เธอกลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีอิสระทางการเงินและประสบความสำเร็จหลังจากได้รับสินเชื่อขนาดย่อมจาก PRIDE Tanzania สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเธอโดดเด่นก็เพราะ Modesta นั้นหูหนวก

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ Modesta นั้นไม่ง่ายเลย เธอบอกว่า 'ฉันถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเนื่องจากสภาพของฉัน' Modesta ได้รับการเลี้ยงดูโดยป้าของเธอ ได้รับการศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาและเมื่อออกจากโรงรียนแห่งนั้น เธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสมาคม Tanzania Society for the Deaf สมาคมดังกล่าวสอนเธอเกี่ยวกับพื้นฐานของธุรกิจซึ่งเธอสามารถนำมาใช้และมีประโยชน์อย่างมากกับตัวเอง

Modesta ทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆที่ PRIDE Tanzania มีให้จากสมาชิกของโบสถ์ สถาบันการเงินรายย่อยนี้ให้วงเงินสินเชื่อแก่เธอครั้งแรก 50,000 ชิลลิงแทนซาเนีย (เท่ากับ 40 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อริเริ่มธุรกิจขายอาหาร เมื่อชำระหนี้คืนแล้ว Modesta กู้ยืมเงินเพิ่มเป็นจำนวน 150,000 ชิลลิงแทนซาเนียเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ในการขายเสื้อผ้า เมื่อชำระเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว PRIDE Tanzania เสนอวงเงินสินเชื่อให้แก่เธอจำนวน 500,000 ชิลลิงแทนซาเนียเพื่อเริ่มธุรกิจแผงขายไม้ สินเชื่อเพิ่มเติมจำนวน 1 ล้านชิลลิงแทนซาเนียช่วยให้ Modesta เริ่มสร้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ Mwenge ใน Dar es Salaam ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย

ปัจจุบัน Modesta เป็นหนึ่งในลูกค้าระดับพรีเมี่ยมที่สาขาของ PRIDE ใน Magomeni ซึ่งให้วงเงินสินเชื่อจำนวน 2 ล้านชิลลิงแทนซาเนีย (1,600 เหรียญสหรัฐอเมริกา) ความสำเร็จของเธอช่วยให้เธอสามารถดูแลลูกของเธอได้ และช่วยให้ผู้พิการทางหูคนอื่นๆได้เข้าใจว่าสินเชื่อขนาดย่อมสร้างพลังทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ในการเข้าถึงระบบทางการเงิน Modesta สามารถสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับครอบครัวของเธอเอง และเธอเป็นดังเช่นคำกล่าวของเธอ คือ 'ผู้หญิงที่ได้รับการนับถือ' ในชุมชน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009