ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การให้บริการธนาคารบนมือถือ

การให้บริการธนาคารบนมือถือ

บริการบนมือถือในปัจจุบันของเรานั้นประกอบด้วยประเภทโดยคร่าวๆดังต่อไปนี้:

1. การแจ้งเตือนผ่านการส่งข้อความ SMS ข้อความแจ้งเตือน SMS จะถูกส่งไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งถึงธุรกรรมที่ได้ดำเนินการ เช่น การหักบัญชีเช็คหรือการชำระหนี้ผ่านทางการหักบัญชีเงินเดือน หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การชำระหนี้ที่จะครบกำหนดเวลา ลูกค้าเป็นผู้เลือกระดับการให้บริการ

2. การธนาคาร SMS: บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้ เช่น การสอบถามยอดคงเหลือหรือการขอสมุดเช็คเล่มใหม่โดยการส่ง SMS ตามรูปแบบที่กำหนดไว้

3. บริการธนาคารด้วยระบบ USSD: บริการนี้มีให้บริการในตลาดแอฟริกาเท่านั้น บริการดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรวมทั้งทำธุรกรรมทางการเงิน เทคโนโลยี USSD เป็นระบบที่ทำงานโดยใช้เมนู ง่ายต่อการใช้งาน และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว

4. บริการธนาคารผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ: บริการนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการธนาคารออนไลน์โดยการใช้เบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าต้องมีโทรศัพท์มือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) หรือ General Packet Radio Service (GPRS) และสามารถใช้งานฟังก์ชันการธนาคารออนไลน์ได้ทุกประเภท

ลักษณะที่สำคัญของการให้บริการธนาคารบนมือถือ มีดังต่อไปนี้

  • ช่วยให้ลูกค้าติดตามบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลา แม้ในขณะเดินทาง
  • ให้ความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมที่เหนือกว่า
  • แจ้งลูกค้าถึงการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขาได้อย่างทันท่วงที
  • ลดปริมาณการใช้กระดาษ

บริการเหล่านี้ได้รับความที่นิยมอย่างมาก เรามีลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการธนาคารบนมือถือเกือบ 1.3 ล้านคนก่อนสิ้นเดือนธันวาคม

บริการธนาคารบนมือถือเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในแอฟริกาที่ซึ่งมีสาขาธนาคารจำกัดและบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย เรามีลูกค้าที่ลงทะเบียนในแอฟริกาเกือบ 54,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารบนมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและโอนเงิน ในตลาดแอฟริกาส่วนใหญ่ จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือมีมากกว่าจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตถึงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009