ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

เกาหลี

ในช่วงกลางปี เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งก่อตั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลี KoFIU โดยการแบ่งปันมาตรฐานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเราเกี่ยวกับการควบคุมดูแลด้าน AML เราได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานกำกับดูแลในการกำหนดแนวทางกฎหมายใหม่ๆสำหรับธุรกิจธนาคาร ขณะที่เกาหลีก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ FATF อย่างเต็มตัว ในเดือนเมษายน เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทีมเฉพาะกิจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในระบบตรวจสอบการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมอัตโนมัติ

ฮ่องกง จีนและเวียดนาม

ในการสัมมนาที่จัดโดย Hong Kong Monetary Authority เราได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ AML กับตัวแทนจาก Central Bank of China ในเดือนมีนาคม เพื่อตอบรับการร้องขอจาก Joint Financial Intelligence Unit (JIFU) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล SAR เราจึงจัดโปรแกรม AML ซึ่งประกอบด้วยการสาธิตระบบ Norkom ของเราให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานควบคุมยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจากเวียดนามในเดือนมิถุนายน โปรแกรมดังกล่าวให้โอกาสเราได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมและช่วยให้เราเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่ท้าทายหน่วยงานรัฐบาลในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงาน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009