ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การขายที่มีความรับผิดชอบ

การขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบ

ที่ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนั้น เราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและการเลือกใช้แนวทางที่มีความรับผิดชอบกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการทำตลาดบริการของเราเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน แนวทางดังกล่าวไม่เพียงแต่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อสถาบันการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย ทั่วทั้งอุตสาหกรรมการธนาคาร นักลงทุนบางรายประสบกับสูญเสียเนื่องจากถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลสถานะความเสี่ยงของพวกเขา ดังนั้น ประเด็นเรื่องการขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบจึงกลายเป็นวาระสำคัญสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั่วโลก เรายินดีต้อนรับการพัฒนาดังกล่าวและจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบังคับใช้กลไกป้องกันและนโยบายต่างๆ ที่รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับการปกป้องจากการขายที่ไม่เหมาะสม เราจะตรวจติดตามและยอมรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่นำมาใช้ในตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงาน

หน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำของเราซึ่งได้แก่ Financial Services Authority (FSA) ของสหราชอาณาจักรกำหนดให้หลักการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นหลักที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบ เรายินดีกับความเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากสอดคล้องกับมุมมองที่มีมายาวนานของเรา

ในขณะที่ FSA สรุปส่วนสำคัญของผลลัพธ์หกประการที่เป็นรากฐานของหลักการในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เริ่มจากวันที่พนักงานเข้าร่วมงานกับเราเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเราเป็นครั้งแรกและเห็นด้วยตนเองว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขาเชื่อในการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมในการติดต่อกับลูกค้าทุกครั้ง การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมส่งเสริมความภักดีและเป็นหัวใจของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า และยาวนานยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การเริ่มนำการวัดผลด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ปฏิบัติและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทำให้มั่นใจว่าเราจะปรับปรุงผลการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง ในบางตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงาน มาตรฐานดังกล่าวทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งในประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นธนาคารที่มีมาตรฐานและศักยภาพระดับสากลของเรา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินยังแสดงให้เห็นว่าการขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เพียงการเข้าใจว่าเมื่อใดที่ไม่ควรให้สินเชื่อ แต่ยังต้องรู้ว่าเมื่อใดที่ควรจะให้สินเชื่อ เมื่อสถาบันการเงินประสบภาวะการขาดสภาพคล่อง ธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกก็เผชิญกับความยากลำบากในการขอกู้ยืมเงิน ตลอดช่วงวิกฤตนี้เรารักษาไว้ซึ่งแนวทางที่มีวินัยในการให้สินเชื่อโดยยังตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็รับประกันว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าสถาบันธนกิจของเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากดังกล่าวโดยการให้สินเชื่อและเทรดไลน์ เรายืนเคียงข้างลูกค้าที่ต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากเพื่อเอาชนะสภาพตลาดที่กำลังแย่ลงและสิ่งนี้ช่วยให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเขาได้อย่างแน่นแฟ้นและยืนนานยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009