ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระบวนการขาย

แนวทางของบุคคลธนกิจเพื่อความยั่งยืน

วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกได้เน้นถึงความสำคัญของการให้คำมั่นของเราต่อการขายที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านการบริหารความมั่งคั่ง เราตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วโดยการสร้างความแข็งแกร่งในการใช้ทรัพยากรและการกำกับดูแลจากผู้บริหารอาวุโสในกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ในขณะที่การทบทวนการทำงานของฝ่ายขายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมของฝ่ายบุคคลธนกิจโดยทั่วไปพบว่ามีความแข็งแกร่ง เราจึงปรับปรุงแนวปฏิบัติของเราในหลายๆด้านอย่างต่อเนื่องรวมถึง:

  • ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้เข้มงวดสำหรับการระบุชี้ลูกค้าที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย (เช่น ผู้สูงอายุที่อาจไม่มีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน)
  • จำกัดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้แก่พวกเขาและย้ำให้ผู้จัดการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
  • ตลอดทั้งกระบวนการขาย
  • เริ่มใช้การโทรศัพท์เพื่อรับประกันหลังการขายสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซับซ้อนเป็นครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินกระบวนการขายอย่างเหมาะสม
  • จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
  • ดำเนินการทบทวนกระบวนการขายของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดังกล่าวตรงตามหรือเกินมาตรฐานของกฎหมาย รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติของเราให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง

แนวทางด้านสถาบันธนกิจ

การควบคุมเกี่ยวกับขั้นตอน

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นข้อกำหนดทั้งในหลักจรรยาบรรณของธนาคารและในหลักจรรยาบรรณของผู้ค้าในตลาดการเงิน ในระดับการดำเนินการ เรามีระเบียบปฏิบัติพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณ โดยดำเนินการจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้า ก็มีระเบียบปฏิบัติที่พร้อมดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าไปในทางเดียวกัน ด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็ว Distributor Transaction Approval Group ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้บริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Product) ให้แก่ตัวกลางทางการเงินซึ่งติดต่อกับลูกค้าของพวกเขา เราต้องการให้แน่ใจว่าตัวกลางทางการเงินเหล่านี้มีการดำเนินการที่เข้มงวดในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้ปฏิบัติ

เอกสารทางการตลาด

แนวทาง ABC กำหนดวิธีการที่เราเขียนและผลิตเอกสารทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สถาบันธนกิจทั้งหมด ตัวย่อที่จดจำง่ายนี้ มาจากคำว่า Accuracy (ความถูกต้อง), Brevity (ความกะทัดรัด) และ Clarity (ความชัดเจน) ข้อมูลใดๆที่เราให้แก่ลูกค้าจะต้องถูกต้องโดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ และเราต้องอธิบายประโยชน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ประการสุดท้าย การออกแบบเอกสารทางการตลาดของเรามีความชัดเจนและเรียบง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่ไขว้เขวไปกับภาพหรือการเล่นคำที่ชาญฉลาด

การให้บริการธนาคารบนมือถือ

กรณีศึกษา: การให้บริการธนาคารบนมือถือ

บริการบนมือถือในปัจจุบันของเรานั้นประกอบด้วยประเภทโดยคร่าวๆดังต่อไปนี้...

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009