ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การป้องกันการฟอกเงิน

รายได้จากอาชญากรรม เช่น การฉ้อโกงหรือการค้ายาเสพติดจำเป็นต้องถูกอำพรางและซ่อนเร้น กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายจะนำเทคนิคที่คล้ายๆกันมาใช้ ข้อเท็จจริงนี้ทำให้ธนาคารเป็นแนวหน้าในการต่อต้านการฟอกเงินที่สามารถบ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายของเราเกี่ยวกับ AML สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Financial Services Authority (FSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้นำในการกำกับดูแลของเรา และยังสอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากล เช่น คำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) แต่โปรแกรมการป้องกันของเราเป็นโปรแกรมที่มีการปรับเปลี่ยนเสมอ เนื่องจากการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการควบคุมของธนาคารปรับปรุงดีขึ้น ผู้ฟอกเงินจึงมีความเป็นมืออาชีพและพัฒนารูปแบบให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย เรารับมือกับความท้าทายดังกล่าวด้วยการป้องกันสามระดับ:

  • การรู้จักลูกค้าของเรา เราดูแลการเข้าถึงระบบธนาคารของเราโดยการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าใหม่ทุกราย และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้า (CDD) ตามแนวทางด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการนำระเบียบวิธีปฏิบัติใหม่ที่พัฒนาในปี 2008 ด้วยการสนับสนุนของที่ปรึกษาจากภายนอกมาใช้ปฏิบัติในธุรกิจของเราทั้งหมด
  • การตรวจติดตามการทำธุรกรรม กระบวนการ CDD ของเราทำให้มั่นใจว่าเรารู้จักลูกค้า แต่เรายังจำเป็นต้องสังเกตเหตุการณ์ที่มีเหตุอันควรสงสัยในการทำธุรกรรมหลายล้านครั้งที่ธุรกิจของเราดำเนินการทุกๆวัน เราไม่สามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของระบบที่ซับซ้อน โซลูชันการตรวจติดตาม Norkom เป็นระบบที่ยืดหยุ่นซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้เรายังคงแข็งแกร่งต่อไป ก่อนถึงกลางปี 2010 ระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้งานทั่วทั้ง 20 ประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงานซึ่งครอบคลุมฐานลูกค้าของเรามากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ เราแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่มีการระบุชี้การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยการใช้การรายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือ Suspicious Activity Report (SAR) ในปีนี้เรายื่น SAR มากกว่า 10,000 ครั้งทั่วโลก
  • การฝึกอบรบพนักงานของเรา แม้ระบบอัตโนมัติของเราจะมีความซับซ้อนเพียงใด แต่ความรู้และความระแวดระวังของพนักงานยังคงเป็นส่วนสำคัญในระบบการป้องกันของเรา โปรแกรมการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ทำให้พนักงานของเรามีความพร้อมในการทำหน้าที่ของพวกเขา

ตลอดปี เราได้:

  • นำเสนอหน่วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในกว่าแปดภาษาหลักเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่พนักงานที่ติดต่อลูกค้าโดยตรง พนักงานส่วนปฏิบัติการมากกว่า 42,000 คนจะจบหลักสูตรดังกล่าวในสิ้นปี
  • จัดฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญให้กับพนักงานระดับประเทศมากกว่า 400 คนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันการฟอกเงิน
  • พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะสำหรับกลุ่มพนักงานในธุรกิจเงินสด การค้า และ SME เพื่อเริ่มดำเนินการในต้นปี 2010
AML

กรณีศึกษา: AML

รายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SAR) สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับการฉ้อโกงประเภทต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมได้อย่างแท้จริง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

กรณีศึกษา: การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

ในช่วงกลางปี เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งก่อตั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลี KoFIU

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009