ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

  2009
จำนวนของพนักงานที่จบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AML 42,242
ประเทศที่มีระบบพิเศษเฉพาะเพื่อตรวจติดตามการทำธุรกรรมเพื่อตรวจจับการฟอกเงิน 19
การแจ้งเตือนจากระบบป้องกันการฟอกเงิน Norkom 45,000 ครั้งต่อเดือน
จำนวนของรายงานกิจกรรมการฟอกเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ มากกว่า 10,000
พนักงานที่สามารถเข้าถึงระบบ Norkom เพื่อตรวจสอบลูกค้ารายใหม่เทียบกับรายชื่อคว่ำบาตร มากกว่า 16,000
จำนวนของการแจ้งเตือนที่ได้รับการทบทวนในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตรวจคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตรสำหรับข้อความการชำระเงิน 500,000 ครั้งต่อเดือน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009