ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การบริหารจัดการ

การต่อสู้เพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินจะต้องได้รับการวางแผนและประสานงานอย่างรอบคอบ เนื่องจากมักมีความเชื่อมโยงระหว่างการฉ้อโกงและการฟอกเงินอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ระบบการตรวจติดตามของเราจึงสามารถมุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหลากหลายรูปแบบ แต่เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของเราสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม และกับความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยเสาหลักอยู่ที่คณะกรรมดูแลความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินของกลุ่มธนาคารซึ่งมีการประชุมทุกสามเดือนและมีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน วิจัยและการประกันทำหน้าที่เป็นประธาน

คณะกรรมการดังกล่าวจะกำหนดกลยุทธ์โดยรวมทั้งหมดของเราในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเงินที่พบจากการประเมินความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นใหม่และการประเมินข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง มีการทบทวนความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับกลยุทธ์โดยพิจารณาการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ และภูมิศาสตร์

governance_tfc

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009