ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การระบุชี้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย

รัฐบาลนำมาตรการคว่ำบาตรมาใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิเสธไม่ให้อาชญากรซึ่งรวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมก่อการร้าย เข้าถึงระบบทางการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้าย และเราให้คำมั่นต่อมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ผ่านทางโปรแกรมการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เรามีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ห้ามสาขาต่างๆติดต่อธุรกิจกับผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายและอาชญากรอื่นๆที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายคว่ำบาตร ระเบียบวิธีปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากระบบต่างๆของเรา ซึ่งช่วยในการระบุชี้บัญชีและการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตร เรามีส่วนร่วมในทีมงาน British Bankers' Association ที่ร่างแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมรายชื่อคว่ำบาตรให้แก่วงการธุรกิจในปีนี้

การคัดกรองในส่วนติดต่อลูกค้า

การคัดกรองชื่อที่มีอยู่ในรายการคว่ำบาตรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการ CDD ของเรา เราตรวจสอบรายชื่อก่อนการเปิดบัญชี และจากนั้นตรวจสอบซ้ำเป็นระยะๆ ตลอดเวลาของการใช้บัญชีดังกล่าว พนักงานของเราจะใช้ระบบการคัดกรองอัตโนมัติซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางออนไลน์อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมของเรา ในขณะเดียวกันก็ลดความล่าช้าให้กับลูกค้าที่ทำธุรกรรมถูกกฎหมาย ในปีนี้ เรานำระบบที่ผ่านการปรับปรุงมาใช้ในการคัดกรองชื่อบัญชีซ้ำเป็นระยะ ซึ่งเราจะเริ่มใช้ในสำนักงานของเราทุกแห่งในปี 2010 เพื่อแทนที่ระบบต่างๆที่ใช้อยู่เดิมซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า

การคัดกรองการทำธุรกรรม

ระบบของเรายังคัดกรองชื่อที่เชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมต่างๆอีกด้วย ทุกๆวันจะมีข้อความการชำระเงินหลายล้านข้อความส่งผ่านระบบการธนาคารระหว่างประเทศ เราจึงจำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการที่การชำระเงินใดๆที่เราดำเนินการจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายที่ถูกคว่ำบาตร เราจัดการกับปัญหาที่ท้าทายนี้ด้วยการปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการคัดกรองของเราอย่างสม่ำเสมอ เราขยายความครอบคลุมของกระบวนการคัดกรองการทำธุรกรรมของเราตลอดปีที่ผ่านมา และวางแผนที่จะขยายไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆเพิ่มขึ้นในปี 2010

เมื่อระบบของเราระบุชี้ถึงบัญชีหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีชื่อตรงกันกับรายชื่อคว่ำบาตร จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรจริงหรือไม่ ในบางครั้งที่ปรากฏว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตรจริง ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมหรือบัญชีและรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรบพนักงานของเรา

เนื่องจากระบบจะส่งการแจ้งเตือนที่มีความเป็นไปได้จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่เราต้องฝึกอบรมพนักงานให้ทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลในลักษณะที่ให้ความมั่นใจถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระดับการให้บริการสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมที่กำลังดำเนินการสำหรับพนักงานที่ต้องทำการตัดสินใจดังกล่าวนี้ และมีแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอย่างชัดเจนในการรายงานกรณีที่ซับซ้อนให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน

ลิงค์ที่มีประโยชน์

กระทรวงการคลังของอังกฤษ (HM Treasury) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการคว่ำบาตรในสหราชอาณาจักร:
http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm

รายงานของ FSA ในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทต่างๆที่ให้บริการทางการเงินต่อมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินในสหราชอาณาจักร รายงานดังกล่าวให้แนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ:
www.fsa.gov.uk/pubs/other/Sanctions%20Final%20Report.pdf

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) สังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งรับผิดชอบต่อมาตรการคว่ำบาตรในสหรัฐอเมริกา:
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

เว็บไซต์คณะกรรมการการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ:
http://www.un.org/sc/committees/

เว็บไซต์มาตรการคว่ำบาตรของคณะกรรมาธิการยุโรป:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009