ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การขายที่มีความรับผิดชอบ

การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

ในการเผชิญหน้ากับสภาพทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในปี 2009 ความซื่อสัตย์ของระบบการธนาคารมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การลดการฉ้อโกงและการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อก่ออาชญากรรมนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเองที่เห็นได้ชัดเจน

นอกจากนี้ ธนาคารยังอยู่ในฐานะพิเศษที่สามารถให้การสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลและชุมชนในพื้นที่ ในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมและผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อเศรษฐกิจที่ธนาคารเหล่านั้นเข้าไปดำเนินงาน การทุจริตขัดขวางไม่ให้ประชาชนร่วมแบ่งปันความมั่งคั่งที่ธุรกิจสร้างขึ้นอย่างเป็นธรรม ยิ่งไปกว่านั้น เศรษฐกิจจะไม่สามารถมั่งคั่งได้ถ้าเงินถูกส่งต่ออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากมีผลกระทบทั้งรายได้จากภาษีและความสามารถของรัฐบาลในการได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นมาตรการควบคุมที่ธนาคารใช้จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตอบสนองต่อสถานการณ์โดยรอบ ระดับการฉ้อโกงสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ผู้ฟอกเงินมักจะพัฒนาแผนการใหม่ๆเพื่อปิดบังเงินรายได้ของอาชญากรรม และรายชื่อผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายของรัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณว่าการฟอกเงินมีมูลค่าสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก
  • " เสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ แต่ยังขึ้นกับระบบในประเทศที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ระบบการก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพเป็นเสาหลักของระบบกฎหมายและการควบคุมดูแลระหว่างประเทศ และเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขอบข่ายทางการเงินทั่วโลกในปัจจุบัน" นาย Murilo Portugal, รองผู้อำนวยการ IMF
  • ในสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียว การสูญเสียจากการฉ้อโกงซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การหลีกเลี่ยงภาษีจนถึงการใช้บัตรเครดิตปลอม มีค่าประมาณ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี (แหล่งข้อมูล: รายงานของ National Fraud Authority มกราคม 2010)

ความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างวงการธุรกิจ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และรัฐบาลมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นความร่วมมือที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเรายึดถือ

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009