ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการฟอกเงินของเรา เสร็จสมบูรณ์ จัดฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ให้กับพนักงานระดับประเทศมากกว่า 400 คน
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันการฟอกเงิน
เริ่มโปรแกรมการป้องกันการฟอกเงินแบบหลายภาษาสำหรับพนักงานทุกคน เสร็จสมบูรณ์ นำเสนอหน่วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในกว่าแปดภาษาหลักเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่พนักงานที่ติดต่อลูกค้าโดยตรง พนักงานมากกว่า 42,000 คนสำเร็จหลักสูตรนี้ในปีนี้
เพิ่มความสามารถในการตรวจจับของระบบติดตามการฟอกเงิน Norkom ของเรา เสร็จสมบูรณ์ การปรับปรุงที่สำคัญในประสิทธิผลของรูปแบบการตรวจพบ ซึ่งนำไปสู่สัดส่วนที่สูงขึ้นของการแจ้งเตือนที่กลายเป็นคดีความ
ประเมินขอบเขตของระบบการคัดกรองการคว่ำบาตรเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม เสร็จสมบูรณ์ การใช้รายงานอุตสาหกรรมปี 2009 ของ FSA และข้อมูลเปรียบเทียบมาตรฐานจากภายนอกที่ไม่ขึ้นกับองค์กรใด เราได้เสร็จสิ้นการประเมินเพื่อช่วยในการกำหนดแผนปี 2010 ของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ระบุชี้ถึงการปรับปรุง
โปรแกรม Speaking Up ของเราให้ดียิ่งขึ้น
เสร็จสมบูรณ์ พัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อเริ่มดำเนินการในต้นปี 2010 ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านทางระบบการส่งข้อความบนเว็บและบริการโทรศัพท์ฟรีทั่วโลกในหลายภาษา

ลำดับความสำคัญในปี 2010

  • จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่พนักงานที่ติดต่อลูกค้าโดยตรง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง AML สูง
  • นำระบบการตรวจติดตาม AML "Norkom" ไปใช้ในอีกสองประเทศ
  • นำรูปแบบการตรวจพบอีกเจ็ดรูปแบบมาใช้ปฏิบัติ เพื่อระบุชี้ถึงกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยได้หลายรูปแบบมากขึ้น
  • ปรับปรุงระบบการคัดกรองการคว่ำบาตร เพื่อปรับปรุงการระบุชื่อและขยายขอบเขตของการรายงานข้อมูล
  • นำโปรแกรม Speaking Up ใหม่มาใช้ปฏิบัติ
  • เพิ่มการคัดกรองการทำธุรกรรมเพื่อปรับปรุงการระบุชี้การทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
  • เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสำหรับการต่อต้านการให้สินบนในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

เรารับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงินในสามวิธี: เราลดความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกนำไปใช้โดยผู้ฟอกเงิน เราปฏิเสธผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรไม่ให้เข้าถึงระบบการธนาคารของเรา และเราสร้างการควบคุมที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมเป็นกระบวนการที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงมีการพัฒนารูปแบบไปและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใหม่ๆในอุตสาหกรรมถือกำเนิดขึ้น

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009