ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนะของผู้บริหารในสายงานสถาบันธนกิจ

ทัศนะของผู้บริหารในสายงานสถาบันธนกิจ

แม้จะมีปัญหาท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซก็มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและตลาดของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคไฮโดรคาร์บอนรายใหญ่ แถลงการณ์จุดยืนของเราเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซให้แนวทางกับผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราในการตรวจสอบแนวทางของลูกค้าและทำการประเมินที่เป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESRAT) ของเรายังมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ESRAT ทำให้แถลงการณ์จุดยืนของเราเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซเป็นจริงได้โดยการประเมินความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ เช่น การเผาก๊าซเหลือทิ้ง หรือผลกระทบที่สำคัญต่อแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ และประชากรหรือผืนดินท้องถิ่น

Russell Kalam ผู้บริหารในสายงานสถาบันธนกิจ อธิบายถึงวิธีการที่เพื่อนร่วมงานของเขาใช้ ESRAT ในการประเมินลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ

"การทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาหรือกับข้อตกลงธุรกิจหนึ่งๆตามความเป็นจริง การวิจัยบนโต๊ะทำงานเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นและเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของลูกค้าเพื่อค้นหาว่าแนวทางต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของพวกเขาเป็นอย่างไร และประเด็นปัญหาใดที่พวกเขาอาจกำลังประสบหรือเคยมีในอดีต ในบางกรณี เราอาจตัดสินใจเยี่ยมชมไซต์โครงการด้วย

ในฐานะผู้บริหาร สาขางานที่ผมถนัดไม่ใช่ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างไรก็ตามโดยการใช้ ESRAT และการทำงานร่วมกับทีมงานความยั่งยืนของเรา เราสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและตรงไปตรงมาเพื่อทำการประเมินว่าข้อตกลงทางธุรกิจนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานในแถลงการณ์จุดยืนหรือไม่ ในหลายๆกรณี เรายังได้เข้าใจว่าลูกค้าปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักปฏิบัติใดโดยความสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายเข้าร่วมกับโครงการ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) และ International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) ซึ่งเป็นสองโครงการที่ช่วยให้ลูกค้าบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาคธุรกิจของตนได้ ในขณะที่ยังให้ความอุ่นใจแก่เราในระดับหนึ่งด้วย

เมื่อจัดทำการประเมินผลและ ESRAT เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานความยั่งยืนของเราซึ่งมีหน้าที่ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของข้อตกลงทางธุรกิจนั้นๆ เราจะทำงานร่วมกับทีมงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาข้อกำหนดต่างๆขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางของเราในระยะยาว และยังให้คำแนะนำว่าควรยื่นเรื่องข้อตกลงทางธุรกิจดังกล่าวต่อไปยังคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสถาบันธนกิจและความเสี่ยงต่อชื่อเสียงหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับฝ่ายสินเชื่อเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงทางธุรกิจ และร่วมกับฝ่ายกฎหมายเพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ครบสมบูรณ์

ตลอดทั้งกระบวนการดังกล่าว เราพูดคุยกับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราระบุพบและการลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ จนถึงปัจจุบันนี้ ผลตอบรับเกี่ยวกับแนวทางของเราเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก แม้แต่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามในช่วงแรกกลับให้การยอมรับอย่างเต็มที่และพบว่าคำแนะนำและการสนับสนุนของเราเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและการกำหนดแผนการปฏิบัติการเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง ลูกค้าของเราจำนวนมากยอมรับว่าแนวทางที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมยังก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย"

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009