ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การมีส่วนร่วมภายใน

ความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวของธุรกิจเรา เราเชื่อว่าค่านิยมและคำมั่นของเราในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดคนที่มีความสามารถสูงให้ทำงานกับเรา

ชื่อเสียงด้านความยั่งยืนดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพ

เราต้องการดึงดูดคนที่เหมาะสม - คนที่มีความสามารถสูงและนำค่านิยมของเราไปใช้ในการทำงาน เราประสบความสำเร็จได้ด้วย:

 • ความยั่งยืนและคุณ - เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทนำของหมวดความยั่งยืนบนไซต์อาชีพสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่นานาชาตินั้น ให้ข้อมูลพนักงานที่มีศักยภาพเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความสำเร็จของเราในด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่นักศึกษาที่จบใหม่ ๆ สามารถเข้าร่วมได้
 • เอกสารทางการตลาดต่างๆ ซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำมั่นของเราต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารทางการตลาดทั้งหมด

การรักษาพนักงานไว้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินการตามคำมั่น

เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนในระยะยาวของพนักงานโดยไม่เพียงแต่กำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องทำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน เราสร้างแรงบันดาลใจผ่านทางการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ และความเป็นผู้นำ

การสร้างแรงบันดาลใจผ่านทางการสื่อสาร:

 • Greenstorming - เราปรับปรุงไซต์สื่อสังคมของเราเพื่อนำมาใช้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
 • ภาพยนตร์ให้ความรู้ต่างๆ เช่น Creating a Climate for Change ซึ่งสรุปการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังดำเนินการอยู่และสิ่งที่แต่ละคนสามารถให้ความช่วยเหลือได้
 • Planet DigiMag – นิตยสารดิจิตอลที่ช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผ่านทางแบบทดสอบย่อย เกม วีดีโอและการแข่งขันต่าง ๆ

การสร้างแรงบันดาลใจผ่านทางการปฏิสัมพันธ์:

 • เราได้พัฒนาเครื่องมือที่หลากหลายที่แสดงให้พนักงานเห็นถึงวิธีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำและเคล็ดลับต่างๆเพื่อเริ่มลงมือปฏิบัติ เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Your Office Environment และMy Environment
 • Race for the Future – เกมที่สนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้าทายให้พนักงานเก็บสิ่งของที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หรืออนุรักษ์พลังงาน และหลีกเลี่ยงสิ่งของที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างแรงบันดาลใจผ่านทางความเป็นผู้นำ:

 • Environment Coordinators – เรามีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในตลาดแต่ละแห่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาของเราในการป้องกันสิ่งแวดล้อมผ่านทางการดำเนินการที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์

ความสำเร็จของเราในปี 2009

พนักงานของเราแสดงออกถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่พวกเขามีต่อสิ่งแวดล้อมในปีนี้ ด้วยโครงการแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความท้าทายต่างๆ อันประกอบด้วย:

 • พนักงานในสหรัฐอเมริกาจัดงานหลอดไฟในนิวอาร์ก นิวเจอร์ซี ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน และเพื่อซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานในราคาพิเศษ
 • มีการจัดซื้อกองทัพรถยนต์ไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเกาหลี และจะนำมาใช้แทนที่รถยนต์ที่ใช้อยู่โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2012
 • มีการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิลสำหรับกระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียมในตึกสำนักงานต่างๆ ของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • พนักงานใน 38 ประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมของ Earth Hour โดยการปิดไฟในตึกสำนักงานของเราและที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 28 มีนาคม
 • สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน พนักงานของเราใน 40 ประเทศซึ่งคิดเป็นมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดของเรา เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ การเดินไปทำงานและการจัดประชุมโดยไม่ใช้กระดาษ
Green your flights โดย GTO

กรณีศึกษา: ฝ่ายเทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคารนำเสนอโปรแกรม Green your flights

Green your flights ซึ่งเป็นโปรแกรมนำร่องที่ทีมงาน GTO ดำเนินการและเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนั้น ได้รับการออกแบบให้หาแนวทางชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางติดต่อธุรกิจของฝ่าย...

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ Heart of Borneo

กรณีศึกษา: โครงการ Heart of Borneo

โครงการ Heart of Borneo เป็นโครงการที่ปกป้องพื้นที่ป่าขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเอเชียซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 220,000 กม2เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในโลกกว่า 6 เปอร์เซ็นต์และชนพื้นเมืองกว่าสามล้านคนและโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2007

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009