ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 75,000 คน การปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราสามารถทบทวีขึ้นจนเกินกว่าจะนิ่งเฉยได้ นี่คือเหตุผลที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นอย่างจริงจังในการจัดการผลกระทบโดยตรงของเรา เราเชื่อในการให้การสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลเพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซและการใช้ทรัพยากรผ่านทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการกำหนดเป้าหมายต่างๆ แต่เราก็ได้รับความประทับใจอยู่เสมอในความแน่วแน่ของพนักงานในการลดการดำเนินการที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมผ่านทางการอาสาสมัครและกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆในประเทศที่เราดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นปัญหาความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอารยธรรม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสามารถปรากฏออกมาในรูปของปริมาณฝนที่ผิดปกติ น้ำท่วมและความแห้งแล้ง ไฟป่า และพายุ ความผิดปกติทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อความสามารถของประเทศต่างๆในการหาแหล่งพลังงาน น้ำ และอาหารที่พึ่งพาได้ ซึ่งล้วนมีความจำเป็นอย่างมากต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ประเทศที่กำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบได้ง่ายกว่า การดำเนินงานทั่วโลกของเรา ทำให้เราจำเป็นต้องรับมือกับปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ทั้งในเชิงกลยุทธ์และทางการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน น้ำ และอาหาร ต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อน ในฐานะสถาบันทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ เราทำการวิจัยและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่หายาก นอกจากนี้ เรายังเข้าร่วมในการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายระดับนานาชาติและเป็นพันธมิตรกับหน่วยงาน NGO ในการให้ทักษะความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่เงินทุนภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนโดยอาศัยการคลังภาครัฐเพื่อให้บรรลุความท้าทายดังกล่าว

ความจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องและขอบข่ายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เราจัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารขึ้นในปี 2007 จากนั้นเราได้พัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สอดคล้องกับพื้นฐานของการธนาคาร เราตระหนักว่าการดำรงอยู่ของเราในฐานะสถาบันทางการเงินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ ความชอบธรรมของบทบาทของเราในเศรษฐกิจโลกขึ้นกับวิธีการที่เราจัดการผลกระทบเหล่านี้

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009