ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

การรายงานหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles

 

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles และการให้คำปรึกษา

การให้กู้ยืม 2005 2006 2007 2008 2009
Category A 5 5 8 5 3
  28% 25% 24% 18% 20%
Category B 10 12 22 19 10
  56% 60% 65% 68% 67%
Category C 3 3 4 4 2
  17% 15% 12% 14% 13%
ยอดรวม 18 20 34 28 15
  100% 100% 100% 100% 100%
การทำหน้าที่ให้คำปรึกษา1 2005 2006 2007 2008 2009
Cat A ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4
Cat B ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 0
Cat C ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1

 

การให้กู้ยืมและการให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค

  เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา ยุโรป
Cat A 1 3 0 1 0
Cat B 3 3 3 0 1
Cat C 2 1 0 0 0

Category A

การให้กู้ยืมและให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค Cat A

Category B

การให้กู้ยืมและให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค Cat B

การให้กู้ยืมในปี 2009 ตามภาคอุตสาหกรรม

  จำนวนโครงการต่อภาคอุตสาหกรรม มูลค่าโครงการทั้งหมด ส่วนแบ่งของ SCB ในมูลค่าโครงการทั้งหมด ส่วนแบ่งของ SCB ในมูลค่าโครงการทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
น้ำมัน & ก๊าซ 7 12,724 853.55 7%
พลังงาน 2 4,655 159.75 3%
การทำเหมือง 1 514 101.78 20%
โครงสร้างพื้นฐาน 2 4,233 69.10 2%
พลังงานทดแทน 1 86 45.99 53%
โทรคมนาคม 2 308 92.50 30%
อื่นๆ 0 0 0 -
แผนภูมิวงกลมแบ่งตามภาคธุรกิจ
1
โปรดทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการรายงานตัวเลขเนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบการรายงานของเราเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในภาคธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด

 

 20052006200720082009
การลงทุนในพลังงานทดแทน (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 300 800 1500 1856 358
จำนวนของสัญญาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่บรรลุข้อตกลงแล้ว 4 8 8 2 5
*
มีการสนับสนุนเงินในโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดมูลค่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใต้คำมั่นต่อ Clinton Global Initiative ในปี 2007

 

การกระจายการลงทุนตามภาคธุรกิจในสถาบันธนกิจ

 

  2009
  ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี ประเทศอื่นๆในเอเชีย แปซิฟิก อินเดีย ตะวันออกกลางและประเทศเอเชียใต้อื่นๆ แอฟริกา ทวีปอเมริกา/สหราชอาณาจักรและยุโรป ยอดรวม
  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง 1,641 2,370 4,024 3,258 1,255 636 113 1,074 14,371
บุคคลธนกิจ 19,428 15,476 29,435 19,286 3,712 4,160 1,003 2,080 94,580
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 16 81 25 351 75 150 613 630 1,941
การก่อสร้าง 274 49 370 350 342 797 116 234 2,532
การค้า 2,508 4,819 939 3,612 861 5,103 765 4,472 23,079
ไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำ 538 53 188 523 31 371 239 1,395 3,338
การทำเหมืองและการทำเหมืองระเบิดหิน 120 569 3 280 139 185 172 4,941 6,409
การผลิต 2,586 1,061 3,369 7,794 2,485 1,857 685 5,735 25,572
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 1,274 2,275 997 908 360 672 4 518 7,008
การขนส่ง การเก็บรักษา และการสื่อสาร 579 1,438 310 1,024 399 1,115 258 4,323 9,446
สถาบันธนกิจ 10,611 15,968 7,481 22,909 5,242 14,747 3,081 28,031 108,070

 

ตัวเลขอีเลิร์นนิ่ง

 

จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงินที่ยั่งยืน1

  2005 2006 2007 2008 2009
จำนวนพนักงานทั้งหมด 2995 1500 2122 2011 3302
อัตราความสำเร็จสำหรับ OCC         92%
อัตราความสำเร็จสำหรับความเสี่ยง         96%
อัตราความสำเร็จสำหรับผู้บริหารระดับประเทศ         52%
อัตราความสำเร็จสำหรับกลุ่มการบริหารจัดการ WB         100%
1
โปรดทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการรายงานตัวเลขเนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบการรายงานของเราเพิ่มเติม


เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009