ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พนักงานตรวจตรวจสอบเหมืองแร่

การส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน

เราแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างปีทั้งๆที่สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังประสบปัญหา เป้าหมายของเราในพื้นฐานของการธนาคารเป็นสิ่งที่กำหนดและเป็นพื้นฐานสำหรับกรอบและกลยุทธ์ที่เรานำมาปรับใช้ในแนวทางของเราต่อการเงินที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังทำให้เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันดังต่อไปนี้:

  1. การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพเครดิตที่ดี - แถลงการณ์จุดยืนของเรา 13 ข้อและการนำหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการสนับสนุนการเงินของเรา ความสามารถของลูกค้าของเราในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการแหล่งน้ำที่ขาดแคลน และการลดการปล่อยคาร์บอนที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านดำเนินธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาด จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
  2. การสนับสนุนวินัยด้านต้นทุน - เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการให้แก่พนักงานทั่วทั้งสถาบันธนกิจและทีมงานธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) เมื่อพวกเขาต้องตัดสินใจให้กู้ยืม
  3. การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัญชีงบดุลของเรา - เราใช้สภาพคล่องที่เข้มแข็งและฐานะของสินทรัพย์ประเภททุนที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานในหลายภูมิประเทศและอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานในการให้เงินทุนเพื่อช่วยในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและทักษะความรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่ตลาดที่เกิดใหม่ในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009