การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

เรื่องราวของเรา

S.W.A.T.

เกม SWOT ให้ความรู้กับลูกค้าในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางการเงิน

เราได้นำเกมออนไลน์ S.W.A.T. มาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง เกมจะแสดงความเสี่ยงและท้าทายให้ผู้เล่นลดการฉ้อโกง เช่น พนักงานต้องวินิจฉัยอีเมล์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง และจัดอันดับความปลอดภัยของรหัสผ่านต่างๆ

เกมมีอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซึ่งมีผู้เล่นจากทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : SWAT

 

รายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SARS)

การควบคุมดูแลการทำธุรกรรม

ในระหว่างปี 2551 เราได้ทดสอบโปรแกรมในนิวยอร์กเพื่อจัดการกับสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการทำรายการและกระบวนการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)

โปรแกรมที่ใช้ในระบบ Norkom จะคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือการค้ามนุษย์ และเราจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อตรวจสอบกรณีอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมดังกล่าวทำให้เราตรวจพบและนำส่งรายงานอาชญากรรมสองฉบับ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้เรากำลังเริ่มนำโปรแกรมไปใช้ในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบ Norkom เราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีก 41 รายโดยครอบคลุมตลาดนอกสหรัฐอเมริกา และจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีกในระหว่างปี 2552