การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

การฉ้อโกง ติดสินบน และคอร์รัปชั่น

การฉ้อโกงระดับต่ำ เช่น การฉ้อโกงออนไลน์ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง แม้ว่าความเสียหายทางการเงินในแต่ละกรณีอาจไม่รุนแรงมากนัก แต่อาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และคิดเป็นมูลค่ารวมทั่วโลกสูงถึงกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

สิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้คือ สร้างความตื่นตัวให้กับลูกค้า เช่น การขโมยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและการให้ความรู้ในการป้องกันหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนลูกค้าให้มากที่สุด เราจึงดำเนินการนี้โดยใช้เครื่องมือการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติออนไลน์ ซึ่งมีอยู่บนเว็บ

Falcon

การฉ้อโกงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตยังคงเป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่พบบ่อยที่สุด เพื่อจัดการปัญหานี้ เราได้นำระบบตรวจสอบ (Fair Isaac Neural Network Fraud Detection System: Falcon) มาใช้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุผู้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงบัตรเครดิตก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Falcon ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงล่าสุดในการตรวจสอบการทำรายการ ผู้ถือบัตร และข้อมูลผู้ค้า เพื่อตรวจหากิจกรรมการใช้บัตรเครดิตที่น่าสงสัยหลากหลายรูปแบบ

เรามีศูนย์ตรวจสอบระดับภูมิภาคและนำระบบ Falcon มาใช้ใน 9 ประเทศ ผลที่ได้รับในปี 2551 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญซึ่งชี้ให้เห็นว่า เราดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา เช่น อัตราการตื่นตัว ‘ผลบวกลวง (false positive)’ หรือจำนวนรายการที่ระบบคิดว่าเป็นการฉ้อโกง เทียบกับรายการที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายที่แท้จริง ลดลงอย่างมากในปี 2551 หลังจากนำ FalCON มาใช้ นั่นคือ ในเดือนมีนาคม อัตราการตื่นตัวอยู่ที่ 241:1 ในเดือนพฤษภาคมหลังนำ Falcon มาใช้ อัตราการตื่นตัวอยู่ที่ 135:1 และในเดือนกรกฎาคม อัตราลดลงอยู่ที่ 47:1 และเป้าหมายของเราคือ 30:1

การแจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแส คือ โปรแกรมที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการฉ้อโกงหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดหลักจรรยาบรรณของเราและแจ้งกรณีดังกล่าว หากพนักงานรู้สึกอึดอัดที่จะแจ้งกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศ พนักงานสามารถใช้ช่องทางแจ้งไปยังสำนักงานใหญ่โดยไม่เปิดเผยผู้ให้ข้อมูลได้

S.W.A.T.

เกม SWOT ให้ความรู้กับลูกค้าในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางการเงิน

เราได้นำเกมออนไลน์ S.W.A.T. มาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง เกมจะแสดงความเสี่ยงและท้าทายให้ผู้เล่นลดการฉ้อโกง เช่น พนักงานต้องวินิจฉัยอีเมล์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง และจัดอันดับความปลอดภัยของรหัสผ่านต่างๆ

เกมมีอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซึ่งมีผู้เล่นจากทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : SWAT

 

การติดสินบนและคอร์รัปชั่น

การติดสินบนและคอร์รัปชั่นมีอยู่ทั่วโลก และธนาคารอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้โดยไม่ทราบ หลายตลาดของเราเผชิญปัญหาที่สำคัญในเรื่องนี้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินบนหรือการคอรัปชั่นใดๆ ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน

ด้วยเหตุนี้ กฎหมายสหราชอาณาจักรจึงกำหนดให้ธนาคารต้องระบุรายชื่อบุคคลที่มีสถานะหรือ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเมือง (PEPs) ซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น และดำเนินขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อตรวจสอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว ในปี 2551 เราได้นำเครื่องมือตรวจสอบขั้นต้นที่ปรับปรุงใหม่มาใช้เพื่อระบุรายชื่อบุคคลกลุ่มนี้ การดำเนินการนี้เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของกฎหมายเนื่องจากมีการกำหนดกลุ่มบุคคลนี้อย่างครอบคลุม ที่สุดเท่าที่ทำได้ ขณะนี้เรากำลังนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับธนาคารทุกแห่ง และเราเชื่อว่าการดำเนินการนี้จะทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกลายเป็นธนาคารระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในการจัดการปัญหาคอร์รัปชั่นในตลาดของเรา

ความเสี่ยงโดยทั่วไปอื่น ๆ ที่มีอยู่ในทุกองค์กรคือ การรับหรือให้สินบนของพนักงานของเรา แต่ปัญหาหลักของเราอยู่ที่ การหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับอาชญากรที่ฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ธนาคารอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการคอรัปชั่นโดยการโอนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น การต่อต้านการคอรัปชั่นของเราจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการฟอกเงิน

จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานของเราต้องตระหนักถึงวิธีการจัดการกับสินบนและการคอรัปชั่น ในปี 2552 เราจะนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นใหม่มาใช้ และเราได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวในหลักจรรยาบรรณของเรา รวมถึงการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นที่พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม

เรื่องเด่น

  • ริเริ่มจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริต
  • พนักงานจำนวน 12,000 คนสามารถคัดกรองบัญชีใหม่ได้
  • มขึ้นถึง 64 เปอร์เซ็นต์ของการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ตที่ได้รับการสืบสวน